M
11:36 | 14/10/2019

Hà Nội tăng 176 thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến

(LĐTĐ) Trong quý III/2019, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành 09 Quyết định công bố danh mục  thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa và Thể thao; Khoa học công nghệ, Lao động- Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Tư pháp, Xây dựng, Y tế.

ha noi tang 176 thu tuc hanh chinh duoc trien khai dich vu cong truc tuyen Nâng cao vai trò quản lý, đáp ứng nhu cầu của người dân
ha noi tang 176 thu tuc hanh chinh duoc trien khai dich vu cong truc tuyen Hơn 97% đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã giao dịch hồ sơ điện tử
ha noi tang 176 thu tuc hanh chinh duoc trien khai dich vu cong truc tuyen Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn tại quận Long Biên đạt 100%
ha noi tang 176 thu tuc hanh chinh duoc trien khai dich vu cong truc tuyen
Học sinh Hà Nội tham gia thi Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. (Ảnh minh hoạ. P.T)

Theo đó, Uỷ ban nhân dân Thành phốcông bố danh mục 549 thủ tục hành chính và bãi bỏ 534 thủ tục hành chính. 100% các quyết định công bố thủ tục hành chính sau khi ban hành đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia thủ tục hành chính, tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và các hình thức khác theo quy định.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố đã ban hành 13 Quyết định phê duyệt 694 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Giao thông vận tải. Tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính: 2.996.619 hồ sơ, đã giải quyết 2.955.273 hồ sơ, tỷ lệ 99.1%; đang giải quyết: 34.719 hồ sơ.

Thành phố đã tiếp nhận 30 phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, đã xử lý 21 phản ánh kiến nghị, đang xử lý 09 phản ánh kiến nghị (trong hạn). Đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân Thành phố từ ngày 21/5/2019 đến ngày 26/6/2019 đã tiến hành kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đối với 02 Sở, ngành; 10 đơn vị cấp huyện, 20 đơn vị cấp xã.

Tiếp tục thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với 05 nhóm thủ tục hành chính, bao gồm thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch, ngoại vụ, văn hóa và thể thao, nội vụ, giáo dục và đào tạo (cấp huyện, xã). Sở Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành rà soát (đề xuất đơn giản 126 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực du lịch, giáo dục).

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính được tăng cường; số lượng thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến trong Quý III đạt tỷ lệ cao (tăng 176 thủ tục triển khai dịch vụ công), các giao dịch được thực hiện bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Trần Vũ

Nguồn :