M
09:17 | 29/12/2019

Hà Nội đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương giúp đỡ xây dựng giáo trình đào tạo cán bộ

(LĐTĐ) Sáng 28/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị.

ha noi de nghi hoi dong ly luan trung uong giup do xay dung giao trinh dao tao can bo Chuẩn bị mọi điều kiện để Nhân dân đón Tết an toàn, văn minh
ha noi de nghi hoi dong ly luan trung uong giup do xay dung giao trinh dao tao can bo Tập trung giải quyết đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội
ha noi de nghi hoi dong ly luan trung uong giup do xay dung giao trinh dao tao can bo Tổ chức thật tốt Đại hội Đảng các cấp

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình hợp tác năm 2019, định hướng phối hợp năm 2020, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, trong năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tiếp tục có mối quan hệ gắn bó, chia sẻ, trao đổi, phối hợp tổ chức một số hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị.

ha noi de nghi hoi dong ly luan trung uong giup do xay dung giao trinh dao tao can bo
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: NC)

Trong đó, Hội đồng Lý luận Trung ương đã phối hợp tổ chức, tham gia các đề tài phục vụ Chương trình số 20-CTr/TU về nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội "Những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Đến nay, 8/8 đề tài của chương trình đã được nghiệm thu, là cơ sở lý luận, thực tiễn có giá trị quan trọng giúp Thành ủy Hà Nội triển khai việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền thành phố trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, phối hợp, hợp tác với Hà Nội là nhu cầu tự thân, có ý nghĩa rất quan trọng đối với Hội đồng Lý luận Trung ương.

Vì Hà Nội là địa bàn đặc biệt, có thực tiễn sôi động, gợi mở rất nhiều vấn đề về nhận thức lý luận và những vấn đề mới nảy sinh. Qua phối hợp với Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương cũng tiếp thu được nhiều tri thức và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần bổ sung và phát triển lý luận.

GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng, việc phối hợp vẫn chưa phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên. Trong các nguyên nhân thì có việc kết nối thông tin, xây dựng kế hoạch chưa tốt.

Do vậy, năm 2020, Văn phòng Thành ủy và Văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương cần phối hợp thường xuyên hơn, đặc biệt là trao đổi chương trình công tác để từ đó chủ động xây dựng các nội dung phối hợp hoạt động.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn trong xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, đặc biệt là các nội dung về quản trị xã hội đô thị, phát huy giá trị văn hóa con người; phối hợp cụ thể hơn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái...

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cảm ơn, đánh giá cao sự phối hợp của Hội đồng Lý luận Trung ương trong những năm qua, đặc biệt là năm 2019.

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, kết quả phối hợp đó đã giúp cấp ủy, chính quyền thành phố phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, trách nhiệm, đạt kết quả toàn diện về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Các hoạt động phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương đã giúp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng; giúp đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của thành phố; phát huy hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, lý luận trong các hoạt động thực tiễn.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng và những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020, Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, chia sẻ, giúp đỡ của Hội đồng Lý luận Trung ương. Hai bên cần tiếp tục tích cực triển khai các hoạt động phối hợp, bảo đảm thực chất, hiệu quả của Chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2021.

Nhất trí cao với những nội dung cần tập trung phối hợp trong năm 2020 như ý kiến của GS.TS Phùng Hữu Phú, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương quan tâm phối hợp, giúp đỡ thành phố thực hiện "Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội", giải quyết những việc khó, việc mới; tăng cường phân cấp, phân quyền...

Đặc biệt, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp, giúp đỡ thành phố xây dựng bộ giáo trình đào tạo cán bộ theo chức danh phù hợp với đặc thù của Hà Nội, phục vụ lâu dài cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố.

Hoàng My

Nguồn :