M
16:21 | 29/07/2018

Hà Nội: Đến 30/9 hoàn thành trả sổ BHXH cho người lao động

Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương tiếp tục thực hiện rà soát, bàn giao sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động đảm bảo chất lượng, mục tiêu đến 30/9/2018 hoàn thành việc trả sổ BHXH cho người lao động.

tin nhap 20180729160043 Số hồ sơ bảo hiểm xã hội giao dịch bằng hình thức điện tử tăng mạnh
tin nhap 20180729160043 Gần 80% người lao động đã được trả sổ bảo hiểm xã hội
tin nhap 20180729160043 Chuyển công ty mới, có được thanh toán 1 lần sổ bảo hiểm xã hội cũ?

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Tính đến 26/7/2018, BHXH Thành phố đã thực hiện bàn giao được 1.560.639 sổ BHXH cho người lao động, đạt 86%. Bảo hiểm xã hội thành phố đảm bảo xây dựng giao chỉ tiêu đến từng cán bộ, viên chức để hoàn thành trả sổ BHXH cho người lao động trước ngày 30/9/2018.

Về giải quyết chế độ BHXH, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã giải quyết chế độ đảm bảo đúng đối tượng, đúng mức hưởng cho 361.249 lượt người, trong đó: Hưởng hàng tháng là 7.009 đối tượng, hưởng 1 lần là 16.483 đối tượng, giải quyết các chế độ ngắn hạn cho 243.778 đối tượng, trợ cấp thất nghiệp cho 93.979 lượt người.

Cũng theo báo cáo của BHXH các quận, huyện, trong bảng lương chi trả tháng 7, BHXH Hà Nội đã thực hiện điều chỉnh kịp thời và chi trả đầy đủ lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Nguồn :