M
14:17 | 14/04/2018

Gần 80% người lao động đã được trả sổ bảo hiểm xã hội

Đến nay, số lượng sổ Bảo hiểm xã hội đã bàn giao cho người lao động là 11,43 triệu sổ/13 triệu sổ phải trả, đạt 79,46%.

gan 80 nguoi lao dong da duoc tra so bao hiem xa hoi Chuyển công ty mới, có được thanh toán 1 lần sổ bảo hiểm xã hội cũ?
gan 80 nguoi lao dong da duoc tra so bao hiem xa hoi 13,5 triệu người tham gia đã được cấp sổ bảo hiểm xã hội

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, đến hết tháng 3/2018, số người tham gia BHXH là 13,7 triệu người (trong đó, tham gia BHXH bắt buộc 13,68 triệu người; BHXH tự nguyện 230 nghìn người); bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 11,6 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 80,65 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 86% dân số.

Trong tháng 3/2018, toàn ngành thu BHXH, BHYT, BHTN là 29.689 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2018, toàn ngành thu 67.747 tỷ đồng; đạt 20,5% so với kế hoạch giao năm 2018; tăng 10,7% so với tổng số thu cùng kỳ năm 2017.

Số người được cấp sổ BHXH là 13,61 triệu, đạt 99,3% số người tham gia BHXH; số lượng sổ BHXH bàn giao cho người lao động là 11,43 triệu sổ/13 triệu sổ phải trả, đạt 79,46%. Theo tiến độ, ngành BHXH sẽ đẩy mạnh việc trả sổ BHXH cho người lao động (phấn đấu hoàn thành trước 30/9/2018).

Ngành BHXH cũng cho biết, đến hết quý I/2018, số người đã được cấp thẻ BHYT là 81 triệu (trong đó cấp theo mã số BHXH là 77,89 triệu).

Nguồn :