M
21:03 | 16/08/2019

Góp sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

(LĐTĐ) Mới đây, UBND huyện Đông Anh đã tổ chức Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019. Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

gop suc xay dung nen quoc phong toan dan vung manh Đẩy mạnh tuyên truyền về 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trong các cấp công đoàn
gop suc xay dung nen quoc phong toan dan vung manh Huyện Thanh Oai sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân
gop suc xay dung nen quoc phong toan dan vung manh Phải đảm bảo an ninh - quốc phòng
gop suc xay dung nen quoc phong toan dan vung manh
UBND huyện Đông Anh khen thưởng cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Theo báo cáo, trong 10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về quân sự, quốc phòng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.”

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân được tăng cường với hơn 6 nghìn bài tuyên truyền, 800 băng zôn, khẩu hiệu; tổ chức 2 cuộc diễn tập cấp huyện đảm bảo chặt chẽ, an toàn về người và trang bị, vũ khí, khí tài, với sự tham gia của gần 3 nghìn người.

Việc tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ được huyện quan tâm chỉ đạo, đảm bảo toàn diện cả về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; kết hợp giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh; thế trận quân sự khu vực phòng thủ được đảm bảo.

Trong 10 năm, toàn huyện đã báo cáo Bộ tư lệnh Thủ đô 11.757 hồ sơ theo các quyết định 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, đã chi trả cho 11.317 đối tượng với tổng số tiền trên 25 tỷ đồng. Đồng thời, huyện Đông Anh cũng thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng; xây dựng tiềm lực quốc phòng, hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Huyện ủy, UBND huyện Đông Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tiếp tục quán triệt thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vai trò của Quân sự, Công an và các ngành, đoàn thể huyện, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc đảm bảo chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, an ninh, quốc phòng được tăng cường, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Trọng Công - Việt Quang

Nguồn :