M
18:54 | 08/01/2018

EVNNPC: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực yếu tố quan trọng

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), kết thúc năm 2017, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty ước đạt 57,18 tỷ kWh, tăng trưởng 11,81% so với năm 2016 và đạt 100,11%  kế hoạch điều chỉnh EVN giao.

tin nhap 20180108184739 EVNNPC: Triển khai các chương trình an sinh xã hội
tin nhap 20180108184739 EVNNPC vinh danh 87 thí sinh đạt danh hiệu Thợ giỏi
tin nhap 20180108184739 EVNNPC tri ân khách hàng

Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng ước đạt 36,68 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 64,13% và tăng trưởng 14,7%. Thành phần quản lý tiêu dùng ước đạt 16,94 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 29,62% và tăng trưởng 5,54% so với năm 2016. Điều đáng nói, qua hết quả đánh giá sự hài lòng của khách hàng năm 2017 do tư vấn độc lập thực hiện tại 27 Công ty Điện lực, điểm bình quân của Tổng công ty đạt 7,86 điểm, cao hơn 0,1 điểm so với chỉ tiêu EVN giao.

Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 426.513 khách hàng. Chỉ số tiếp cận điện năng đạt 5,25 ngày/7 ngày, giảm 1,75 ngày so với quy định; 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt kế hoạch. Về cung cấp điện, tính đến hết năm 2017, 100% số huyện có điện, 100% số xã có điện và 98,3% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia. Năm 2018 sẽ triển khai tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn tại 133 xã và cụm xã. Đã có 3.465 xã/tổng số 4.048 xã (đạt 86%) do Tổng công ty bán điện đạt tiêu chí về điện của chương trình nông thôn mới.

tin nhap 20180108184739
Chủ tịch HĐTV- Tổng Giám đốc EVNNPC trao cờ thi đua cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc

Để hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra trong năm 2018, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất để hoàn thành toàn diện chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Theo đó, năm 2018 vẫn được dự báo là một năm tăng trưởng kinh tế ổn định của Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng GDP do Chính phủ đặt ra là 6,7%, Tổng công ty sẽ tiếp tục phải vượt qua các khó khăn, thử thách để hoàn thành mục tiêu chính là: Đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực và đời sống nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao. Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào vận hành các dự án đầu tư xây dựng lưới điện. Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp, tăng cường công tác đạo tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác văn hoá doanh nghiệp, nâng tầm thương hiệu. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả SX- KD và năng suất lao động để SX- KD có lợi nhuận.

Thực hiện Chủ đề năm 2018 của Tập đoàn là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” để đáp ứng sự phát triển của Tổng công ty trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng ngày càng cao, trình độ tiên tiến và quản trị hiện đại, thực hiện mục tiêu dài hạn của Tổng công ty thành một doanh nghiệp ngang tầm khu vực.

Nguồn :