M
10:01 | 09/08/2018

HĐND Thành phố Hà Nội:

Đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri

Việc đôn đốc giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Đã góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân, của cử tri đối với chính quyền địa phương cũng như hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo từ những bức xúc qua kiến nghị không được giải quyết hoặc giải quyết không dứt điểm.

tin nhap 20180809095028 Trao đổi kỹ năng giải quyết kiến nghị của cử tri
tin nhap 20180809095028 Giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri

Nhiều cách làm hiệu quả

Tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm kỹ năng tổng hợp, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị cử tri thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách, đô thị của địa phương do Ban Đô thị và Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND thành phố Hà Nội tổ chức mới đây, ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Đô thị HĐND Thành phố cho biết, qua theo dõi kết quả tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố trong thời gian vừa qua có thể thấy đa số ý kiến cử tri tập trung phản ánh về lĩnh vực kinh tế ngân sách và đô thị.

Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố khóa 15 (tháng 7/2017) có 195/297 kiến nghị cử tri chiếm tỷ lệ 65,7% tổng số kiến nghị; tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 12/2017) có 153/229 kiến nghị cử tri chiếm tỷ lệ 66,8%; tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 7/2018) có 165/227 kiến nghị cử tri, chiếm tỷ lệ 72,7%. Sự quan tâm của cử tri đòi hỏi HĐND các cấp phải có cách làm hiệu quả, mà trước hết là trong hoạt động tổng hợp, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị cử tri.

tin nhap 20180809095028
Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội khảo sát về tình hình xử lý nước thải tại Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều, huyện Thanh Trì.

Từ thực tế một quận mới có tốc độ đô thị hóa cao như quận Bắc Từ Liêm, các vấn đề thuộc lĩnh vực đô thị luôn là vấn đề “nóng” và được cử tri quan tâm đặc biệt, ông Nguyễn Hữu Tuyên, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm cho biết, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm hiện có 104 nhà chung cư, 148 dự án đang giải phóng mặt bằng với hàng nghìn hộ dân, bởi vậy HĐND quận nhận được rất nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri về các vấn đề đô thị.

Do đó quận rất chú trọng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp để nâng cao nhận thức về công tác tổng hợp, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị cử tri nói chung và kiến nghị thuộc lĩnh vực đô thị nói riêng; đồng thời, nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các phòng, ban, ngành, UBND các phường.

Sau mỗi buổi tiếp xúc cử tri, HĐND quận giao cho ban Kinh tế - Xã hội và ban Pháp chế phối hợp với Văn phòng HĐND quận tổng hợp, phân loại kiến nghị cử tri theo các lĩnh vực: Kinh tế, giải phóng mặt bằng, đất đai... Kết thúc quá trình tổng hợp, HĐND quận lựa chọn các vấn đề “nóng” để giám sát hoặc chất vấn tại kỳ họp gần nhất với tinh thần theo dõi kiến nghị cử tri đến cùng.

Những ý kiến đang trong quá trình giải quyết cần được rà soát, đánh giá thường xuyên để đôn đốc giải quyết dứt điểm tránh để tồn tại những vấn đề kiến nghị nhiều lần trong thời gian dài... Theo Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm, khi tổng hợp kiến nghị cử tri phải có bảng biểu chi tiết, phân loại rõ ràng. HĐND Thành phố nên nghiên cứu phần mềm giải quyết đơn thư của cử tri với tính năng nhắc nhở, cảnh báo để việc tổng hợp, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị cử tri được kịp thời, hiệu quả hơn.

Các kiến nghị của cử tri là cơ sở để HĐND Thành phố lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp, giải trình giữa các phiên của kỳ họp, phục vụ công tác kiểm tra, đồng thời là cơ sở quan trọng để xác định nội dung tiếp xúc cử tri chuyên đề.

Đồng tình với Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm, ông Nguyễn Tiến Thuận, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND quận Hoàng Mai cũng chia sẻ một “sáng kiến” của quận, đó là việc tiếp xúc cử tri qua kênh tin nhắn. HĐND quận Hoàng Mai công khai số điện thoại đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử quận, người dân có ý kiến có thể nhắn tin ngay vào số điện thoại này. Nhờ đó, HĐND quận có thể nắm bắt, góp phần giải quyết sớm bức xúc, tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Củng cố niềm tin của cử tri

Chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế tại địa phương, ông Dương Văn Thay, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội huyện Sóc Sơn cho biết, khi tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nên phân loại theo từng lĩnh vực, đồng thời xác đinh rõ thẩm quyền giải quyết thuộc cấp, ngành nào để chuyển tới đúng địa chỉ để giải quyết; không bỏ sót nhưng cũng không tổng hợp trùng lặp các vấn đề; tổng hợp phải mang tính khái quát, khách quan, chính xác, trung thực nhất là những vấn đề được sự quan tâm của đông đảo cử tri, tránh tổng hợp những vụ việc mang tính cục bộ, cá nhân hoặc chỉ liên quan tới một vài người. Việc chuyển kiến nghị của cử tri phải được trực tiếp chuyển cho Thủ trưởng các đơn vị có thẩm quyền giải quyết, tránh việc chuyển nhầm cho đơn vị không thuộc thẩm quyền.

Còn theo ông Trần Quyết Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND quận Hai Bà Trưng, thời gian qua, quận này đã rút ra được 5 bài học kinh nghiệm. Trong đó, cần phải đa dạng các biện pháp hoạt động của HĐND, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đôn đốc các cơ quan đơn vị có thẩm quyền trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri nhanh chóng, dứt điểm, việc này cần phải làm thường xuyên, liên tục.

Cùng với việc phải làm tốt khâu tổng hợp, phân loại, để những kiến nghị của cử tri sớm được giải quyết triệt để, ông Đỗ Đàm Khoa, Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Mê Linh cho rẳng cấp ủy, chính quyền cần coi việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, trong đó, cần tập trung lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết triệt để. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND, gắn với theo dõi việc thực hiện lời hứa của các đại biểu trước cử tri nhân dân, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Sau mỗi kỳ họp HĐND, UBND huyện chủ động xây dựng kế hoạch giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, lựa chọn phương pháp, biện pháp thực hiện phù hợp, có tính khả thi cao trong tổ chức thực hiện, đáp ứng nguyện vọng của cử tri đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Việc tiến hành giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phải bảo đảm đúng kế hoạch, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Thực hiện đúng lịch trình đề ra; tranh thủ sự đồng tình ủng hộ vào cuộc của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với vai trò trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc tiếp xúc cử tri; trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền giải quyết các ý kiến, kiến nghị của của tri.

Khẳng định, công tác tổng hợp, theo dõi kiến nghị cử tri có vai trò quan trọng, bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố cho rằng, đây là cơ sở để HĐND Thành phố lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp, giải trình giữa các phiên của kỳ họp, phục vụ công tác kiểm tra, đồng thời là cơ sở quan trọng để xác định nội dung tiếp xúc cử tri chuyên đề.

Với những kinh nghiệm hay, cách làm tốt mà đại diện HĐND các quận, huyện, thị xã chia sẻ sẽ giúp nhận diện rõ những hạn chế, khó khăn trong công tác tổng hợp, phân loại, theo dõi, đôn đốc trả lời kiến nghị cử tri nói chung, kiến nghị cử tri thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách và đô thị nói riêng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp, củng cố niềm tin của nhân dân, cử tri đối với chính quyền địa phương cũng như hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị vượt cấp, kiến nghị nhiều lần.

Nguyễn Công – Mai Linh

Nguồn :