M
14:41 | 29/12/2018

Đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính

(LĐTĐ) Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), vừa qua, quận Thanh Xuân đã tổ chức đối thoại TTHC lần 2 năm 2018.

quan thanh xuan doi thoai voi to chuc ca nhan ve thu tuc hanh chinh Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền quận Cầu Giấy đối thoại với nhân dân
quan thanh xuan doi thoai voi to chuc ca nhan ve thu tuc hanh chinh Bảo vệ người lao động thông qua đối thoại
quan thanh xuan doi thoai voi to chuc ca nhan ve thu tuc hanh chinh Tư lệnh ngành Giáo dục nói điều gì với sinh viên?
quan thanh xuan doi thoai voi to chuc ca nhan ve thu tuc hanh chinh
Lần thứ 2 trong năm 2018 UBND quận Thanh Xuân tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC

Buổi đối thoại thủ tục hành chính với mục tiêu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Phát huy quyền làm chủ, huy động sự tham gia góp ý kiến của người dân, tổ chức đối với giải quyết TTHC; tăng cường việc theo dõi, giám sát của công dân và tổ chức trong việc giải quyết TTHC tại quận Thanh Xuân.

Thông qua ý kiến đánh giá, góp ý của nhân dân và tổ chức nắm bắt được thực trạng công tác giải quyết TTHC cũng như khảo sát sự hài lòng của người dân, đồng thời tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân về cải cách thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính để có những đánh giá về công tác cải cách hành chính của quận năm 2018, xây dựng kế hoạch năm 2019.

Buổi đối thoại TTHC với sự tham gia của Văn phòng HĐND và UBND quận, các phòng ban chuyên môn thuộc quận trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức, cùng sự quan tâm đông đảo của các tổ chức, công dân đã thực hiện giao dịch tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC của quận. Tại buổi đối thoại TTHC đã có 25 ý kiến về các nội dung như lĩnh vực giải phóng mặt bằng, cấp giấy phép xây dựng, đăng kí kinh doanh, chính sách người có công, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Các ý kiến phát biểu đều có sự ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức bộ phận một cửa, đánh giá cao phần mềm Đăng ký giải quyết TTHC qua mạng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận Thanh Xuân, công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức; ghi nhận sự đổi mới cũng như hiệu quả trong giải quyết TTHC đảm bảo đúng thời gian, ít đi lại, thủ tục cụ thể rõ ràng và đã làm thay đổi suy nghĩ của người dân khi lên hệ cơ quan nhà nước để giải quyết các TTHC.

Bên cạnh đó, hội nghị đã ghi nhận ý kiến đóng góp để công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC của quận trong thời gian tới tiếp tục đạt được kết quả tốt hơn, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ cho người dân trên địa bàn quận.

Tuấn Minh

Nguồn :