M
17:08 | 11/06/2018

Điều chỉnh chỉ tiêu biên chế ngành y tế và giáo dục

Xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu biên chế ngành y tế và giáo dục của một số địa phương, tập trung kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế... là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa được Chính phủ ban hành.

tin nhap 20180611142652 Không tăng giá điện trong năm 2018
tin nhap 20180611142652 Thủ tướng: Lắng nghe để điều chỉnh thời gian cho thuê đất đặc khu
tin nhap 20180611142652 Tiếp tục theo dõi, quan trắc giám sát môi trường biển

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức năm 2019 trước ngày 20/7/2018. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về: cải cách chính sách tiền lương; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trình Chính phủ trước ngày 25/6/2018. Xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu biên chế ngành y tế và giáo dục của một số địa phương cho phù hợp với mức tăng dân số do cơ học, bảo đảm phù hợp với Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra, kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ sai quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt chính sách người có công nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27 tháng 7, các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trình Chính phủ trước ngày 25/6/2018. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án đào tạo nghề cho người thất nghiệp, mất việc làm, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp do chuyển đổi cơ cấu có nguy cơ gây mất việc làm cho người lao động từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và các bộ, cơ quan liên quan xử lý các vấn đề liên quan đến việc rà phá bom mìn, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ và tu bổ, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên.

Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp cải thiện căn bản chất lượng nhà vệ sinh trong bệnh viện. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Bộ Xây dựng hướng dẫn Bộ Y tế xử lý những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

tin nhap 20180611142652
ảnh minh họa (tuoitre.vn)

Tập trung kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế

Tổ công tác kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh hoạt động, trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; chế độ tiếp công dân định kỳ; quản lý, sử dụng biên chế; thực hiện văn hóa công sở.

Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài, không để xảy ra tình trạng công dân tập trung khiếu kiện đông người ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường nâng cao chất lượng công tác cảnh báo thiên tai, dự báo thời tiết. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy nhanh tiến độ trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai các biện pháp quản lý hiệu quả đất nông lâm trường tại Tây Nguyên.

Các bộ, cơ quan liên quan phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị tốt nội dung các hội nghị chuyên đề năm 2018 theo kế hoạch; khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản sau hội nghị chuyên đề để tổ chức thực hiện ngay, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình thế giới, khu vực và trong nước; kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự; tập trung đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, doanh nghiệp. Đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung tổ chức Hội nghị chuyên đề về phòng, chống cháy nổ trước ngày 20/6/2018.

Bộ Quốc phòng tăng cường bảo đảm quốc phòng, chủ động nắm tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông, có phương án, kế hoạch ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Khẩn trương thực hiện cắt giảm thực chất các thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện nghiêm túc các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư tại các cuộc họp lãnh đạo chủ chốt hằng tháng và cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Các bộ quản lý chuyên ngành khẩn trương thực hiện cắt giảm thực chất các thủ tục kiểm tra chuyên ngành như đã cam kết, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng.

Các thành viên Chính phủ chủ động theo dõi, tập trung chỉ đạo giải quyết ngay các vấn đề bức xúc thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách đã được Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, cử tri kiến nghị và báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm.

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, phát huy vai trò, trách nhiệm của báo chí trong tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tạo đồng thuận xã hội; kịp thời định hướng, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác từ các cơ quan quản lý nhà nước về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục xây dựng triển khai giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nguồn :