M
14:51 | 31/10/2017

Đề xuất hợp nhất một số bộ, nhất thể hoá một số nơi

Bộ máy hành chính, chính trị cồng kềnh là thực tế đang diễn ra hiện nay. Chính vì thế, trong Bản báo cáo giám sát cải cách bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  kiến nghị: Chính phủ khẩn trương rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế.

de xuat hop nhat mot so bo nhat the hoa mot so noi Chỉ áp dụng BOT với các tuyến đường mới
de xuat hop nhat mot so bo nhat the hoa mot so noi Kiến nghị tăng thuế suất thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng nhà đất
de xuat hop nhat mot so bo nhat the hoa mot so noi Cần sớm có giải pháp gỡ vướng trong khởi kiện nợ BHXH
de xuat hop nhat mot so bo nhat the hoa mot so noi Hà Nội đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nông nghiệp công nghệ cao
de xuat hop nhat mot so bo nhat the hoa mot so noi
Quảng Ninh là địa phương đi tiên phong trong tinh gọn các phòng, ban của hệ thống chính trị. (nguồn ảnh: quangninh.gov.vn)

Cụ thể, nghiên cứu điều chỉnh ngành, lĩnh vực quản lý giữa các cơ quan để xác định hợp lý số lượng các bộ, cơ quan; nghiên cứu hợp nhất một số bộ có chức năng, đối tượng và phạm vi lĩnh vực quản lý gần nhau khắc phục tình trạng cắt khúc, chồng chéo hoặc bỏ trống trong quản lý nhà nước.

Cùng với đó là sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong bộ, cơ quan ngang bộ tinh gọn, giảm cấp trung gian; giảm số lượng đầu mối, giảm biên chế và cấp phó; không duy trì phòng trong vụ, trừ một số ít trường hợp đặc biệt thì phải có tiêu chí cụ thể do Chính phủ quy định. Các quyết định thành lập đơn vị, bổ nhiệm cán bộ không đúng tiêu chí phải bị thu hồi, hủy bỏ.

Đối với chính quyền địa phương thì thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND các cấp, thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở cấp huyện, cấp xã ở nơi có điều kiện.... Cũng theo Đoàn giám sát, cần nghiên cứu tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo hướng thu gọn đầu mối; thí điểm việc hợp nhất một số cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có điều kiện và tạo quyền chủ động, sáng tạo cho địa phương.

Cạnh đó, áp dụng cơ chế khoán kinh phí hành chính, khoán biên chế, khoán số lãnh đạo cấp phó đơn vị trực thuộc, khoán tổ chức cho các địa phương tự chủ quyết định cụ thể, phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc thù địa phương.

H.Thành

Nguồn :