M
TIN MỚI NHẬN

Tag: bộ máy hành chính - Tin bài liên quan

Hà Nội sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

17:14 | 04/12/2019

(LĐTĐ) Chiều 4/12, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XV, với 100% đại biểu có mặt tán thành, chiếm 95,05% tổng số đại biểu, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2021.

Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn

11:36 | 02/01/2019

(LĐTĐ) Trong vai trò là cơ quan thường trực về công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội, thời gian qua, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu với Thành phố nhiều sáng kiến và hoàn thành nhiều nội dung công việc đạt kết quả nổi bật.

Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu quả

10:53 | 10/02/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đề xuất hợp nhất một số bộ, nhất thể hoá một số nơi

14:51 | 31/10/2017

Bộ máy hành chính, chính trị cồng kềnh là thực tế đang diễn ra hiện nay. Chính vì thế, trong Bản báo cáo giám sát cải cách bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  kiến nghị: Chính phủ khẩn trương rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế.

Đảm bảo tính công bằng trong tinh giản biên chế: Hướng tới xã hội công bằng 1

06:42 | 19/12/2015

Người dân và cộng đồng doanh nghiệp đóng thuế để nuôi bộ máy hưởng lương. Vấn đề đặt ra, đã đến lúc cần có tỷ lệ cụ thể về số dân trên một công chức hưởng lương thì quá trình tinh giản biên chế mới đạt hiệu quả thực sự.

Đảm bảo tính công bằng trong tinh giảm biên chế 1

12:39 | 15/12/2015

Bộ máy hành chính công nói riêng và bộ máy của hệ thống chính trị nói chung hiện đang rất cồng kềnh, trong khi hàng năm ngân sách nhà nước phải gồng mình “nuôi” bộ máy này. Để bộ máy hành chính không còn cồng kềnh, việc tinh giản biên chế theo lộ trình là một chủ trương đúng. Vấn đề mà công chức quan tâm, làm thế nào để quá trình tinh giản biên chế được công bằng, tránh tình trạng người phải tinh giản thì không “giản”, người có năng lực lại thuộc diện phải “giản”!

    Trước         Sau