M
00:29 | 04/10/2019

Quận Hà Đông:

Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới người dân

(LĐTĐ) Quận ủy Hà Đông yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tăng cường quán triệt, phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; coi việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

day manh tuyen truyen ve bao hiem xa hoi bao hiem y te toi nguoi dan Có được đóng bổ sung chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc?
day manh tuyen truyen ve bao hiem xa hoi bao hiem y te toi nguoi dan Hà Nội: Triển khai chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân
day manh tuyen truyen ve bao hiem xa hoi bao hiem y te toi nguoi dan Danh sách 50 doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội

Quận ủy Hà Đông vừa ban hành Văn bản số 1373-CV/QU về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận.

day manh tuyen truyen ve bao hiem xa hoi bao hiem y te toi nguoi dan
Quận ủy yêu cầu các phòng, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội quận tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Theo đó, Quận ủy yêu cầu Uỷ ban nhân dân quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội quận tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục Thuế và Bảo hiểm xã hội quận cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu để tăng hiệu quả quản lý các doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế. Tập trung rà soát, đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh thực hiện đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Đôn đốc, chấn chỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm khai trình việc sử dụng lao động theo quy định tại Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; định kỳ thông báo tình hình biến động lao động theo quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chuyển kinh phí đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế vào Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời, đúng quy định.

Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Uỷ ban nhân dân quận, cơ quan Bảo hiểm xã hội quận thực hiện tốt công tác tuyên truyền các thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và việc tổ chức thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận.

Quận ủy cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận chỉ đạo các cơ sở tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, vận động đoàn viên, hội viên và người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm mức đóng cho người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên và tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Quận ủy Hà Đông cũng yêu cầu, các cấp ủy Đảng tăng cường quán triệt, phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả đối với từng đơn vị, coi việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

B.Duy

Nguồn :