M
11:20 | 17/03/2020

Đảng bộ thành phố Hà Nội, những dấu son lịch sử vẻ vang

(LĐTĐ) Qua 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã cùng Nhân dân Thủ đô nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, ghi vào lịch sử những trang vàng chói lọi, hun đúc nên những truyền thống tự hào, xứng đáng là trái tim của cả nước. 

dang bo thanh pho ha noi nhung dau son lich su ve vang Xây dựng Đảng bộ Hà Nội trong sạch, vững mạnh nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Thủ đô
dang bo thanh pho ha noi nhung dau son lich su ve vang Tự hào cùng Thủ đô đổi mới và phát triển
dang bo thanh pho ha noi nhung dau son lich su ve vang Treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội 

Dấu ấn qua hai cuộc kháng chiến

Sớm tiếp thu ánh sáng cách mạng của Đảng, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời một thời gian ngắn, ngày 17/3/1930, Đảng bộ Hà Nội được thành lập. Từ đặc thù của mình, Hà Nội luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Đảng nên trong suốt gần 3 thập kỷ sau khi được thành lập, Đảng bộ thành phố thực hiện đường lối cách mạng của Đảng thông qua các hội nghị toàn Đảng bộ nên không tổ chức đại hội. Giai đoạn này cũng là một chặng đường hào hùng, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã làm nên nhiều chiến công vĩ đại: Tổng khởi nghĩa thắng lợi làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945; tiếp đến là cuộc kháng chiến chống Pháp cho đến giải phóng Thủ đô tháng 10/1954. Sau đó, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo nhân dân hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, xây dựng chủ nghĩa xã hội giai đoạn 1954-1958.

dang bo thanh pho ha noi nhung dau son lich su ve vang
Sáng 10.10.1954, Nhân dân Thủ đô hân hoan chào đoàn quân chiến thắng trở về, giải phóng Thủ đô.

Từ ngày 21 đến 30/4/1959, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn Đảng bộ tại Nhà hát Lớn, theo chỉ thị của Trung ương, hội nghị có quyền hạn như một đại hội và được xác định là đại hội lần thứ nhất. 236 đại biểu chính thức thay mặt cho 12 nghìn đảng viên của toàn Đảng bộ về dự hội nghị. Thời điểm này, Thành phố đã hoàn thành công cuộc cải cách ruộng đất ở ngoại thành, tiến hành khôi phục kinh tế, văn hóa, xây dựng Thủ đô về mọi mặt, góp phần củng cố miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Đại hội đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu. Thay mặt Trung ương Đảng và nhân danh một đảng viên ở Hà Nội, Bác nói: "… Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động phải có đạo đức cách mạng, phải thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải lấy phê bình và tự phê bình mà tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân và bồi dưỡng chủ nghĩa tập thể. Đảng viên, đoàn viên bất cứ ở đâu, bất cứ làm công việc gì, phải thật gương mẫu. Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác. Đảng bộ Hà Nội gương mẫu sẽ góp phần đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững mạnh đấu tranh giành thống nhất nước nhà".

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ II tổ chức từ ngày 25/1/1961 đến 2/2/1961 với sự tham dự của 310 đại biểu thay mặt cho trên 2 vạn đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã đến dự và phát biểu, Người tiếp tục căn dặn: "Đảng bộ Thủ đô và đồng bào, trước hết là công nhân Thủ đô phải gương mẫu, làm đầu tàu để đưa toàn miền Bắc giành lấy thắng lợi". Thực hiện lời dạy của Bác, qua các kỳ đại hội thứ III (năm 1963), thứ IV (năm 1968), thứ V (năm 1971) và thứ VI (1974), Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo nhân dân Thủ đô đẩy mạnh phát triển sản xuất, chống chiến tranh phá hoại của địch, làm đầy đủ nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến và làm tốt công tác hậu phương quân đội. Đặc biệt, quân và dân Thủ đô đã đập tan chiến dịch tập kích chiến lược đường không của địch cuối tháng 12/1972, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi.

Không ngừng đổi mới để phát triển

Đất nước được hoàn toàn giải phóng, Thủ đô Hà Nội bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ Hà Nội đã tiến hành Đại hội lần thứ VII (tổ chức hai vòng vào cuối năm 1976 và giữa năm 1977), lần thứ VIII (năm 1980), lần thứ IX (tổ chức hai vòng vào tháng 1/1982 và tháng 6/1983) và điểm mốc khởi đầu bước vào thời kỳ đổi mới là Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ X được tổ chức từ 17 đến 23/10/1986 với 709 đại biểu tham dự.

Với tinh thần tôn trọng sự thật, nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật, Đảng ta đã xây dựng dự thảo các văn kiện chuẩn bị trình Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng với nội dung cốt lõi là: Xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, chuyển hoạt động kinh tế sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ X đã đánh giá nghiêm túc những việc đã làm được và chưa làm được, tiến bộ và khuyết điểm, phân tích đúng các nguyên nhân; định ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ phấn đấu trong 5 năm tới.

dang bo thanh pho ha noi nhung dau son lich su ve vang
Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tháng 10/2010.

Trong nhiệm kỳ này là giai đoạn vừa xây dựng cơ chế chính sách đổi mới, vừa lựa chọn bước đi phù hợp để tổ chức triển khai, Đảng bộ đã vượt qua nhiều khó khăn, lãnh đạo thành phố giành kết quả khá toàn diện, kinh tế tăng trưởng rõ rệt; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; chính trị xã hội ổn định. Từ tiền đề ban đầu đó, các đại hội lần thứ XI (tổ chức vòng 1 từ ngày 25 đến 29/4/1991, vòng 2 từ ngày 16 đến ngày 19/11/1991), lần thứ XII (tổ chức từ ngày 7 đến ngày 9/5/1996), lần thứ XIII (tổ chức từ ngày 27 đến ngày 30/12/2000), lần thứ XIV (tổ chức từ ngày 20 đến 23/12/2005) đều đánh dấu một bước tiến mới của Thủ đô trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cũng như trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Tại Đại hội lần thứ XIV, đánh giá kết quả 20 năm đổi mới cho thấy, so với năm 1985, GDP năm 2005 của thành phố Hà Nội tăng khoảng 6,4 lần, thu ngân sách tăng trên 10 lần, kim ngạch xuất khẩu tăng 47,4 lần, mức thu nhập của người dân tăng 4 lần. Quản lý đô thị tiến bộ với khối lượng vận chuyển hành khách công cộng tăng 15 lần, xây dựng nhà ở tăng 10 lần, sản lượng cấp nước sạch tăng 4,3 lần…

Thành tựu đạt được đó đã khẳng định mạnh mẽ sức vươn lên của Thủ đô anh hùng, nhất là dấu ấn trong thực hiện quyết định lịch sử của Đảng và Nhà nước về điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố rộng lên gấp hơn 3 lần kể từ ngày 1/8/2008. Đảng bộ Hà Nội đã không ngừng đổi mới tư duy và hành động, tập trung khai thác các nguồn lực phát triển, đưa kinh tế Thủ đô vượt qua suy thoái, phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu với mức tăng trưởng bình quân hằng năm cao hơn mức bình quân của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Hà Nội năm 2019 đạt 7,46%.

Đặc biệt, từ năm 2018, Hà Nội đã vươn lên trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thành phố luôn quan tâm phát triển hài hòa, không để mất cân đối giữa các vùng, các khu vực; nhất là khu vực nông thôn. Nhờ vậy, Hà Nội hiện là địa phương đi đầu cả nước về công tác xây dựng nông thôn mới, với 6 huyện và 356/386 xã (chiếm 92,2% tổng số xã) đã đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 2 năm so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI.

Khẳng định vị thế của một Đảng bộ vững mạnh, trong thời gian qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã có nhiều bước đột phá, tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những việc khó, việc mới như việc đánh giá cán bộ, ổn định tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường vai trò của Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa… là những điểm nhấn mà công tác xây dựng Đảng Hà Nội đã đạt được.

Trong đó, tiếp nối những thành công của nhiệm kỳ trước, Chương trình số 01-CTr/TU (khóa XVI), ngày 26/4/2016 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020” tiếp tục là Chương trình “xương sống” được thực thi hiệu quả. 

Từ kết quả đạt được, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xác định, trong năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy tiếp tục tập trung vào những nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, trong đó có việc đổi mới sinh hoạt, phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên. Thực hiện các mục tiêu của Chương trình 01 gắn với thực hiện tốt các nội dung quan trọng như trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đánh giá cán bộ hàng tháng; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; sàng lọc đảng viên; chống chạy chức, chạy quyền... Đồng thời, một nhiệm vụ xuyên suốt là các cấp ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội XIII của Đảng.

Hoàng Phúc

Nguồn :