M
09:44 | 30/06/2018

Ban Công đoàn Quốc phòng

Đảm bảo chăm lo đời sống người lao động

Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Công đoàn Quốc phòng (CĐ QP) - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đã làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ).

tin nhap 20180629154340 Dồn sức chăm lo đời sống người lao động
tin nhap 20180629154340 Thiết thực chăm lo đời sống người lao động
tin nhap 20180629154340 Tích cực chăm lo đời sống người lao động

Cụ thể, CĐ các đơn vị trong toàn quân đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung quy định tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 7/4/2014 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 06/6/2008 của Ban Bí thư (khóa 8) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH TW Đảng (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” trong quân đội;

Thông tư 14/2014/BQP ngày 15/4/2014 của Bộ Quốc phòng “Quy định thực hiện quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, công nhân viên chức, lao động quốc phòng và tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Quân đội, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ theo quy định; tiếp tục thực hiện tốt “Năm vì lợi ích đoàn viên” theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

tin nhap 20180629154340
Ban CĐ QP - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, bàn giao nhà "Mái ấm CĐ, nghĩa tình đồng đội" cho ĐVCĐ trường Trung cấp Biên phòng 2 (ảnh: bienphong.com.vn)

Các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức Hội nghị NLĐ, Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức; việc ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể ngày càng có chất lượng; hoạt động của Tổ đối thoại và Ban thanh tra nhân dân có nền nếp, hiệu quả chất lượng được nâng cao, một số nội dung được đổi mới so với năm 2017 .

Bên cạnh đó, thường xuyên nắm tình hình đời sống, việc làm, thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ tại các doanh nghiệp có tổ chức CĐ, định hướng kịp thời chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về đổi mới sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp Quân đội, bảo đảm ĐV, công nhân viên chức an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ.

Chỉ đạo CĐ các đơn vị trong toàn quân thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, đặc biệt là các hoạt động tổ chức “Tết sum vầy” cho công nhân lao động, thăm hỏi tặng quà các đối tượng trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất- năm 2018 .

Ban CĐ QP cũng tổ chức Đoàn cán bộ CĐ Quân đội tham gia đoàn công tác của TCCT kiểm tra, thăm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa năm 2018 (tặng quà tại các đảo, điểm đảo, DK1, với tổng số tiền gần 50.000.000đ).

Chỉ đạo, hướng dẫn CĐ các đơn vị thực hiện có hiệu quả Chương trình "Mái ấm Công đoàn - Nghĩa tình đồng đội", tiến hành hỗ trợ xây mới 10 nhà Mái ấm Công đoàn- Nghĩa tình đồng đội” cho 10 ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trị giá 700 triệu đồng trao tại Đại hội CĐ Quân đội lần thứ IX; thực hiện có hiệu quả Quỹ trợ vốn CĐ QP với tổng số vốn cho đơn vị vay 6,162 tỷ đồng, giải quyết cho 620 hộ gia đình ĐV, công nhân viên chức, lao động QP ở 30 đơn vị vay để phát triển kinh tế gia đình.

Chỉ đạo, hướng dẫn, CĐ các đơn vị trong toàn quân phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt các nội dung và tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2018 với chủ đề “Mỗi CĐ cơ sở, một lợi ích ĐV” gắn với Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018.

Nguồn :