M
16:46 | 07/08/2018

Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội: Nhiều đổi mới trong tư duy và hành động

Với phương châm vừa đảm bảo quyền lợi người lao động (NLĐ) vừa đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, thời gian qua các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tập trung công tác tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, giúp NLĐ thực sự yên tâm lao động, gắn bó bền vững với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

cong doan nganh xay dung ha noi nhieu doi moi trong tu duy va hanh dong Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ “Mái ấm công đoàn”
cong doan nganh xay dung ha noi nhieu doi moi trong tu duy va hanh dong Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành công đoàn ngành đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) cùng với lãnh đạo doanh nghiệp tập trung thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”.

cong doan nganh xay dung ha noi nhieu doi moi trong tu duy va hanh dong
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội bàn giao kinh phí hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Hữu Hoàng.

Đến nay đã có 35/43 = 81% doanh nghiệp trực thuộc ký Thỏa ước lao động tập thể và gửi về Công đoàn ngành để đưa vào thư viện Thỏa ước lao động tập thể Thành phố. Nội dung thoả ước đã tập trung hơn vào những cam kết thiết thực có lợi hơn cho NLĐ, bao gồm cả về tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo việc làm, nâng cao kỹ năng tay nghề, văn hóa ứng xử; thực hiện chính sách bình đẳng giới, nâng cao “chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”...

Để nâng cao hiệu quả các chương trình này, Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã phối hợp với Giám đốc Sở, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị trong ngành tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc năm 2018 theo quy định của Chính phủ.

Kết quả thu được rất khả quan, ngoài 23 đơn vị có số lao động dưới 10 không phải tổ chức Hội nghị NLĐ, đã có 42/53 = 84 % đơn vị tổ chức thành công Hội nghị NLĐ, trong đó có 7/7 = 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 35/43 = 81% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ, trong đó số doanh nghiệp nhà nước là 11/11(100%), doanh nghiệp ngoài nhà nước: 24/32 (75%).

Các nội dung của hội nghị lần này tập trung vào chỉnh sửa quy chế đối thoại, quy chế tổ chức hội nghị NLĐ, lựa chọn thành viên đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại định kỳ. Có 42 đơn vị xây dựng quy chế hội nghị NLĐ, 100% đơn vị xây dựng quy chế đối thoại; 100% đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần vốn nhà nước chi phối trên 50% bầu Ban Thanh tra nhân dân và 81% doanh nghiệp bầu đại diện NLĐ tham gia đối thoại.

Nhìn chung hội nghị được triển khai theo đúng quy định, có nội dung thiết thực, thể hiện được trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thông qua những hoạt động này, các cấp công đoàn ngành đã góp phần phát huy dân chủ, ý thức của NLĐ trong tham gia quản lý, chia sẻ, đồng hành với cơ quan, doanh nghiệp. Một số CĐCS đã làm tốt việc thực hiện quyền đại diện tập thể NLĐ tham gia xây dựng định mức lao động, thang bảng lương của doanh nghiệp, đóng góp ý kiến vào nội quy lao động của doanh nghiệp nhằm hoàn thiện hồ sơ đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp. Đồng thời CĐCS đã tổ chức tốt các cuộc đối thoại giữa người sử dụng lao động với NLĐ tại nơi làm việc.

Đặc biệt, với đặc thù của từng đơn vị, các cấp công đoàn từ cơ sở đến ngành rất quan tâm và tích cực tham gia thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trong đó tập trung cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

Các Công ty TNHH MTV Thoát nước HN, Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà nội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách đối với NLĐ; về cổ phần hóa DNNN, quyền lợi của NLĐ, vai trò của tổ chức Công đoàn trong quá trình cổ phần hóa cho trên 2600 người = 100% người lao động. Tại các buổi đối thoại này, ban Chấp hành CĐCS đã quan tâm đề xuất, phối hợp với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

Có thể nói, với phương châm “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, cùng với các hoạt động thường niên như: Văn hóa, thể thao, trợ cấp khó khăn, trong các chế độ khám sức khỏe định kỳ, tổ chức tham quan, nghỉ mát, bồi dưỡng độc hại..... các cấp Công đoàn ngành coi các hoạt động này là việc ghi nhận đóng góp quan trọng của NLĐ đối với cơ quan, doanh nghiệp động viên NLĐ gắn bó bền vững với cơ quan, đơn vị từ đó góp phần đóng góp xây dựng cơ quan, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Tuấn Dũng

Nguồn :