M
10:00 | 02/01/2017

Có khoảng 300 doanh nghiệp mới thành lập mỗi ngày

(LĐTĐ) Theo số liệu tổng kết từ  Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong năm 2016, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 40.750 doanh nghiệp, giảm 26,9% so với năm 2015. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi ngày có khoảng 110 doanh nghiệp "phá sản".

co khoang 300 doanh nghiep moi thanh lap moi ngay Gần 29.000 danh nghiệp tạm ngừng hoạt động
co khoang 300 doanh nghiep moi thanh lap moi ngay Tổng cục Thống kê: Số doanh nghiệp rời thị trường không đáng lo

Được biết, số lượng doanh nghiệp dạng trên phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm 92,5% trên tổng số doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động và giải thể. So sánh với cùng kỳ của năm 2015 thì số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ, giảm 27,5%.

co khoang 300 doanh nghiep moi thanh lap moi ngay
Theo số liệu tổng kết từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong năm 2016, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động giảm 26,9% so với năm 2015. (ảnh minh họa)

Cũng trong năm nay, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 19.917 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh.

Số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cũng chỉ rõ năm 2016 là năm có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập cao nhất từ trước tới nay khi đạt mốc 110.100, tăng 16,2% so với năm 2015. Tính bình quân, mỗi ngày có khoảng 300 doanh nghiệp mới được thành lập.

Nguồn :