M
11:46 | 11/10/2019

Chương Mỹ triển khai Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2019

(LĐTĐ) Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ vừa ban hành Kế hoạch nhằm triển khai Tháng cao điểm "Vì người nghèo" từ ngày 17/10 đến ngày 18/11.

chuong my trien khai thang cao diem vi nguoi ngheo nam 2019 Tích cực vận động Quỹ “Vì người nghèo”, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo bền vững
chuong my trien khai thang cao diem vi nguoi ngheo nam 2019 Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới công tác xoá đói giảm nghèo
chuong my trien khai thang cao diem vi nguoi ngheo nam 2019 Khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Theo đó, huyện Chương Mỹ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tập trung vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu vận động Quỹ. Vận động các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo giúp họ thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh.

chuong my trien khai thang cao diem vi nguoi ngheo nam 2019
Đồng chí Vũ Xuân Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện trao hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở tại xã Mỹ Lương (Ảnh: Hoài Lưu).

Tập trung rà soát, nắm chắc số lượng tình hình nhu cầu hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... trên địa bàn; xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể cho các đối tượng. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện và các tổ chức thành viên tổ chức phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019.

Về tiến độ, triển khai từ ngày 25/9 - 15/10, triển khai kế hoạch Tháng cao điểm “Vì người nghèo” đến Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung vận động Quỹ; các hoạt động hỗ trợ người nghèo, các gương thoát nghèo,...

Gửi thư vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện đến các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện. Ngoài ra, kiện toàn và họp Ban vận động Quỹ các cấp, thống nhất phân công và phát động ủng hộ Quỹ.

Bắt đầu từ ngày 15/10 - 18/11, sẽ tổ chức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” trên địa bàn huyện; Tiếp nhận ủng hộ Quỹ, hỗ trợ cho hộ nghèo theo nội dung của quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Tháng cao điểm.

Minh Khuê

Nguồn :