M
16:57 | 31/10/2018

Chủ động xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp

(LĐTĐ) Sau 7 năm triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở xã Lệ Chi (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã để lại nhiều cách làm, bài học hay trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong các tiêu chí xây dựng nông thông mới tại Lệ Chi, tiêu chí về xây dựng lực lượng Quốc phòng và An ninh và lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp được đánh giá là một trong những tiêu chí nổi bật.

chu dong xay dung luc luong dan quan vung manh rong khap Tiếp tục đạt các chỉ tiêu tăng trưởng
chu dong xay dung luc luong dan quan vung manh rong khap Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ở Mê Linh
chu dong xay dung luc luong dan quan vung manh rong khap Huyện Mỹ Đức: Áp dụng nhiều mô hình tiên tiến trong phát triển nông nghiệp
chu dong xay dung luc luong dan quan vung manh rong khap
An ninh trật tự ở xã Lệ Chi được bảo đảm, giúp cho công tác triển khai các phong trào thi đua được đẩy mạnh

Thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao UBND huyện Gia Lâm và sự quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND, Ban chỉ huy quân xã sự cùng sự đồng thuận của người dân. Xã Lệ Chi đã thực hiện rất tốt công tác xây dựng kế hoạch đảm bảo tốt công tác quân sự. Hồi đồng nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh được kiện toàn hàng năm, qua đó, duy trì hoạt động có nề nếp, có chất lượng và hiệu quả như: Đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với công dân trong độ tuổi dân quân; quản lý quân nhân dự bị, dân quân rộng rãi, nề nếp…

Qua đó, hàng năm xã đều hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, huy động huấn luyện dự bị động viên đảm bảo chỉ tiêu; lực lượng dân quân nòng cốt xã được xây dựng, kiện toàn, việc sắp xếp, tổ chức huấn luyện dân quân có chất lượng, đúng nội dung, thời gian…Đặc biệt, theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã Lệ Chi, hàng năm, công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh xã được chính quyền địa phương và Ban chỉ huy quân sự xã quan tâm và đẩy mạnh. Qua đó, xây dựng kế hoạch chiến đấu phòng thủ, huy động lực lượng dân quân tham gia sẵn sàng ứng trực chiến đấu khi được điều động…

Đối với công tác an ninh, hàng năm, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết, UBND xã có kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo lãnh đạo UBND xã, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, thời gian qua trên địa bàn huyện không để xảy ra các hoạt động chống đối Đảng, chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, cũng như các hoạt động tuyên truyền trái pháp luật, tình trạng an ninh trật tự được giữ vững.

Cùng với đó, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được đẩy mạnh và kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, không để xảy ra các tụ điểm phức tạp về hình sự và tệ nạn xã hội, không có khiếu kiện đông người…đặc biệt, 100% các thôn trên địa bàn xã Lệ Chi đã được công nhận đạt tiêu chuẩn An toàn an ninh trật tự.

Có thể nói, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí thực hiện đều có vị trí quan trọng như nhau. Tuy nhiên, tiêu chí về An ninh trật tự luôn là một trong những tiêu chí được quan tâm sát sao hơn. Bởi lẽ, khi ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự, thì việc triển khai, phố biến các chương trình của Đảng, Nhà nước đến người dân sẽ được thuận lợi hơn, dễ dàng hơn. Qua đó, tạo nên sự đồng thuận của người dân trong việc đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.

Lệ Chi hiện nay đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên, để đạt được các tiêu chí đó đã khó, việc gìn giữ các tiêu chí về nông thôn mới còn khó khăn hơn gấp bội. Vì thế, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã Lệ Chi đều tỏ rõ sự quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới đã đạt được, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020…

Đỗ Đạt

Nguồn :