M
19:02 | 27/06/2018

Chủ động đối thoại, kịp thời nắm bắt nguyện vọng của nhân dân

Sáng 27/6, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trung ương 6 tháng đầu năm 2018.

tin nhap 20180627183629 Nâng cao vai trò giám sát phản biện của Đoàn thanh niên
tin nhap 20180627183629 Dân vận tốt, làm việc gì cũng thuận
tin nhap 20180627183629 Người cán bộ mặt trận làm công tác dân vận khéo

Bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) dự và chủ trì Hội nghị.

tin nhap 20180627183629
Lãnh đạo Ban Dân vận trung ương, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

6 tháng đầu năm, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luật của Đảng về công tác dân vận, nhất là Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/2/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW; tổ chức đại hội nhiệm kỳ của một số tổ chức chính trị - xã hội các cấp; tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên, bồi dưỡng cán bộ và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng về cơ sở, nắm bắt tình hình nhân dân nhất là các địa bàn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế của công tác dân vận thời gian qua đó là việc nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các giai tầng xã hội nhất là những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm và bức xúc của nhân dân chưa chủ động, chưa kịp thời nắm bắt và dự báo đầy đủ tình hình nhân dân, thiếu các giải pháp đồng bộ trong tuyên truyền vận động và tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng giải quyết dứt điểm những bức xúc của nhân dân.

Từ đó, các đại biểu đề nghị trong thời gian tới, khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần có những giải pháp đồng bộ trong công tác tuyên truyền vận động, tham mưu cho cấp ủy trong việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những bức xúc của nhân dân; có những giải pháp để kiểm soát tốt hơn mạng xã hội cũng như huy động sự vào cuộc của hệ thống báo chí trong khối để có tiếng nói kịp thời định hướng dư luận xã hội.

Triển khai công tác dân vận trong 6 tháng cuối năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn đề nghị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần phải đổi mới cách thức nắm bắt tình hình tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân theo từng đối tượng đoàn thể phụ trách thông qua nhiều kênh thông tin; tăng cường vai trò giám sát phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể.

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, các tổ chức trong khối cần tăng cường việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đổi mới hình thức tiếp xúc với nhân dân thông qua đối thoại trực tiếp, lắng nghe, phát huy dân chủ thực hiện tốt chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị khối tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; song song với đó là tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết luận Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trương Thị Mai ghi nhận nỗ lực của MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội đã chủ động mới phương thức hoạt động sát thực tiễn, gần dân sát dân hơn. Bà Trương Thị Mai đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm cụ thể hóa, tham gia có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương nhất là vai trò của MTTQVN trong hoạt động giám sát phản biện xã hội, vai trò tự quản của cộng đồng; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nắm chắc tình hình không bị động khi tình huống xảy ra.

Đặc biệt, đồng chí Trưởng ban Dân vận cũng đề nghị MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội cần đổi mới phương thức hoạt động của công tác dân vận, quan tâm đến việc vận động giải quyết điểm nóng điểm, phức tạp; tiếp tục xây dựng tổ chức vững mạnh, gắn liền với nhân dân để góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nguồn :