M
18:40 | 12/06/2018

Nâng cao vai trò giám sát phản biện của Đoàn thanh niên

Trung ương Đoàn vừa tổ chức toạ đàm Đánh giá kết quả 5 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới".

nang cao vai tro giam sat phan bien cua doan thanh nien ​Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân 2018
nang cao vai tro giam sat phan bien cua doan thanh nien Khai mạc Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018

Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia đóng góp chung cho công tác dân vận thông qua việc nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới; tuyên truyền vận động để đoàn viên, thanh niên hiểu và góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng trong công tác dân vận trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

nang cao vai tro giam sat phan bien cua doan thanh nien
Quang cảnh buổi tọa đàm (ảnh: Đông Hà)

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thường xuyên đổi mới phương thức vận động đoàn viên, thanh niên gắn với tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống về phương thức, kỹ năng, nội dung và hình thức sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, phát huy sức mạnh to lớn của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, các chuyên gia đã tham gia thảo luận, trao đổi ý kiến nhằm đánh giá về vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay; về kết quả tham gia công tác dân vận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian qua; cũng như đề xuất các giải pháp để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

Cho rằng những ý kiến của đại biểu là rất cơ bản và bổ ích, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, tới đây Trung ương đoàn sẽ khảo sát lại từng nội dung mà thanh niên tham gia vào việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW để đánh giá mức độ đạt được và đưa ra giải pháp. Việc đánh giá nên tiếp cận ở góc độ rộng hơn là từ thanh niên chứ không phải từ tổ chức Đoàn, để tránh những kiến nghị, giải pháp chỉ mang tính “khu trú” ở tổ chức Đoàn, sẽ không có giá trị nhiều để Đảng quan tâm, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cũng chỉ ra tồn tại và nguyên nhân của tổ chức Đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết và khẳng định vai trò giám sát, phản biện xã hội của Đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính quyền là rất quan trọng. Từ đó, đề xuất các giải pháp để Đảng, Nhà nước nghiên cứu và có các chỉ đạo phù hợp để thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập và bắt nhịp với cách mạng công nghiệp 4.0 có hiệu quả.

Nguồn :