M
10:55 | 19/04/2018

Dân vận tốt, làm việc gì cũng thuận

Quá trình mở rộng địa giới hành chính ở Hà Nội có thể sẽ dẫn đến sự phân hóa, vì vậy Hà Nội cần quan tâm nhiều hơn cho nhóm yếu thế, địa bàn vùng xa, nông thôn để giảm khoảng cách, tạo sự công bằng trong cuộc sống của người dân.

dan van tot lam viec gi cung thuan Không thể thiếu vai trò của Hội đồng Nhân dân
dan van tot lam viec gi cung thuan Hà Nội dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đó là đề nghị của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 17/4.

dan van tot lam viec gi cung thuan
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, trong công tác dân vận, Thành ủy Hà Nội đã thể chế hóa và triển khai nhiều nhiệm vụ từ cấp thành phố đến quận, huyện, xã, phường. Ngay từ đầu nhiệm kỳ (2016-2020), thành phố đã tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả các nhiệm kỳ trước đã thực hiện tốt trong công tác dân vận.

Thành phố cũng xác định trách nhiệm trách nhiệm rất lớn với Trung ương bởi Hà Nội là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục, kinh tế, đối ngoại… Một năm Hà Nội có khoảng hơn 2.000 sự kiện, vì vậy, vấn đề ổn định an ninh chính trị - xã hội là vấn đề số 1, mà làm tốt công tác này chính là thể hiện lòng tin của người dân với hệ thống chính trị, với Đảng, Nhà nước.

Bí thư Thành ủy cũng cho rằng, trong nền kinh tế thị trường, công tác dân vận sẽ khó hơn. Bởi trong quá trình hội nhập vào kinh tế thế giới, cuộc sống dân ngày được cải thiện, tri thức được nâng cao, dân chủ ngày mở rộng, luật pháp ngày càng được xây dựng nhiều hơn, hoàn thiện và đồng bộ, quyền người dân ngày càng được tôn trọng hơn... Vì vậy, nhiệm vụ của công tác dân vận ngày càng thách thức hơn, đặc biệt là với đội ngũ cán bộ trong công tác dân vận.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hà Nội đã đạt được và đề nghị Hà Nội cần tiếp tục quan tâm đến đời sống thiết thân, nguyện vọng chính đáng của người dân là trọng điểm, quan trọng số một.

Đặc biệt ở Hà Nội, quá trình mở rộng địa giới nên sự phân hóa sẽ có, vì vậy cần dành quan tâm lớn hơn cho nhóm yếu thế, địa bàn vùng xa, nông thôn để giảm khoảng cách, tạo sự công bằng trong cuộc sống của người dân. Nếu giải quyết được vấn đề này, lòng tin của người dân Hà Nội với Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục được nâng lên. Trong quá trình thực hiện cần tiếp tục nâng cao nhận thức của nhân dân về quan điểm chủ trương, quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng đề nghị hệ thống chính trị thành phố cần tiếp tục thúc đẩy làm tốt hơn để có kết quả thực chất trong công tác dân vận trong giải quyết các vấn đề của dân, việc này phải gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với việc nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt. Dân vận chính quyền phải là trọng điểm trong công tác dân vận bởi chính sách đúng mà cán bộ không đúng, thủ tục rườm rà sẽ làm mất lòng tin của dân.

Nguyễn Công

Nguồn :