M
20:09 | 13/11/2019

Cấm xe máy nội đô: Cần sự quyết tâm

(LĐTĐ) Với đề án dừng hoạt động của xe máy nội đô, theo Nghị quyết số 04 được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, Hà Nội sẽ xem xét dừng hoạt động xe máy nội đô đến năm 2030 khi phương tiện vận tải công cộng đáp ứng được từ 30% tới xấp xỉ 50%.

Đinh Luyện - Lê Thắm

Nguồn :