M
18:48 | 02/05/2018

Từ 21/6/2018:

Bộ phận một cửa phải lắp camera theo dõi

Mới đây Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và một số yêu cầu đối với bộ phận một cửa tại các đơn vị.

bo phan mot cua phai lap camera theo doi Xây dựng chính quyền vững mạnh
bo phan mot cua phai lap camera theo doi Hà Nội: Đề xuất rà soát toàn bộ hệ thống camera bộ phận một cửa

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua các cách thức theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính như nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa; thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

bo phan mot cua phai lap camera theo doi
Ảnh minh họa. Nguồn chinhphu.vn

Đối với hồ sơ được nhận trực tiếp tại bộ phận một cửahoặcthông qua dịch vụ bưu chínhthì cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ, ngành, địa phương. Nếu hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Đối với hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa tiếp nhận và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình quy định tại Điều 18 Nghị định này.

Mỗi hồ sơ thủ tục hành chính sau khi được tiếp nhận sẽ được cấp một Mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Tổ chức, cá nhân sử dụng mã số hồ sơ để tra cứu tình trạng giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định trên, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phân công cán bộ, công chức, viên chức xử lý xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, tại Nghị định số 61 cũng quy định về việc bố trí trụ sở và trang thiết bị cho bộ phận một cửacụ thể như sau: Bộ phận tiếp nhận phải được bố trí ở vị trí thuận tiện, dễ tìm, diện tích phù hợp với số lượng công việc trong ngày, ưu tiên nâng cấp, cải tạo trụ sở đã có. Trường hợp xây mới thì phải có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền; Khi bố trí bộ phận một cửa tại các đơn vị phải đảm bảokhu vực cung cấp thông tin, thủ tục hành chính; khu vực tiếp nhận và trả kết quả chia thành từng quầy tương ứng từng lĩnh vực;phải được trang bị máy tính kết nối mạng cho người đến giao dịch, camera theo dõi kết nối với cấp trên, màn hình cảm ứng phục vụ tra cứu, máy lấy số tự động...

Nghị định 61/2018/NĐ-CP, chính thức có hiệu lực từ ngày 21/6/2018.

T.An

Nguồn :