M
11:54 | 02/03/2019

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Công tác tuyên giáo là một mặt trận quan trọng của Đảng

(LĐTĐ) Sáng nay (2/3), phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định: Công tác tuyên giáo là một mặt trận hết sức quan trọng của Đảng và đội ngũ cán bộ tuyên giáo là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận vẻ vang ấy.

bi thu thanh uy hoang trung hai cong tac tuyen giao la mot mat tran quan trong cua dang Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội kỷ niệm 70 năm ngày thành lập
bi thu thanh uy hoang trung hai cong tac tuyen giao la mot mat tran quan trong cua dang Tuyên giáo phải đi trước một bước trên mặt trận tư tưởng
bi thu thanh uy hoang trung hai cong tac tuyen giao la mot mat tran quan trong cua dang Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (3/3/1949 - 3/3/2019) và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Tuyên giáo Thủ đô cũng như với mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên đã và đang làm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

bi thu thanh uy hoang trung hai cong tac tuyen giao la mot mat tran quan trong cua dang
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm. (ảnh: NC)

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, 70 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ thành phố đã cùng với các đơn vị, địa phương và nhân dân cả nước vượt qua bao gian khổ, hy sinh, cống hiến trí tuệ và công sức trên mặt trận tư tưởng của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc - thống nhất đất nước và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của Thủ đô trong suốt 30 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm mở rộng địa giới hành chính.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo Thành phố; đồng thời, trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự hy sinh, cống hiến và công sức đóng góp của các thế hệ cán bộ tuyên giáo Đảng bộ Hà Nội, Đảng bộ tỉnh Hà Tây, của các đồng chí đã từng công tác tại cơ quan hai Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy.

Theo đồng chí Hoàng Trung Hải, những năm tới, bối cảnh trong nước và tình hình thế giới tiếp tục có nhiều chuyển biến nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường, cơ hội và thách thức đan xen; các thế lực thù địch tiếp tục chống phá, đặc biệt trên phương diện tư tưởng chính trị, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở trong đó có ngành Tuyên giáo Thủ đô cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

bi thu thanh uy hoang trung hai cong tac tuyen giao la mot mat tran quan trong cua dang
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. (ảnh: NC)

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, Ban Tuyên giáo Thành ủy cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Thành ủy, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức công tác tuyên giáo trên tất cả các lĩnh vực bảo đảm tính chính trị, thực tiễn, khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, góp phần giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khơi dậy và khích lệ niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô, khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Bí thư Thành ủy yêu cầu, Ngành tuyên giáo Thủ đô cần tiếp tục tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả chuyên đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị “về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 50 năm thực hiện Di chúc của Người, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08-Qđi/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền và các cấp...

bi thu thanh uy hoang trung hai cong tac tuyen giao la mot mat tran quan trong cua dang
Quang cảnh lễ kỷ niệm. (ảnh: NC)

Đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý công tác tuyên giáo Thủ đô cần tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố và việc giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Cùng với đó, chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phát hiện những điểm mới trong đời sống xã hội, để cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở lý luận thực tiễn, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cũng như đóng góp cho công tác chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII…; Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo đảm bảo về số lượng, vững về bản lĩnh, sâu sắc về chuyên môn nghiệp vụ, giỏi về kỹ năng, thực sự là những tấm gương tiêu biểu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ thành phố, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước và hội nhập quốc tế.

“Công tác tuyên giáo là một mặt trận hết sức quan trọng của Đảng và đội ngũ cán bộ tuyên giáo là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận vẻ vang ấy. Với truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo qua các thế hệ được rèn luyện, thử thách trong đấu tranh cách mạng đã cùng nhau làm nên nhiều thành tích vẻ vang, tự hào. Tôi tin tưởng rằng mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành tuyên giáo ngày hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu được hun đúc 70 năm qua, luôn giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng của Thủ đô và đất nước” Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Nguyễn Công

Nguồn :