M
TIN MỚI NHẬN

Tag: công tác cán bộ -

Đã phân cấp thì phải phân quyền

Ngày 21/8, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã dự hội nghị chuyên đề xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ do Bộ Nội vụ tổ chức.  

Huyện Phú Xuyên: Đột phá trong công tác cán bộ

Mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Xuyên đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung trí tuệ để lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn công việc có trọng tâm, xác định rõ những khâu đột phá, đặc biệt là trong công tác cán bộ, những nhiệm vụ chủ yếu để lãnh đạo triển khai thực hiện. Cùng với sự đồng thuận, nhất trí cao trong Đảng bộ và nhân dân, huyện đã tổ chức thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 11/7, Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) về triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp sếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về “Lãnh đạo Đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX”.

Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ

Nghị quyết 26-NQ/TW nhấn mạnh kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, người chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.

LĐLĐ quận Hoàng Mai có tân Chủ tịch

Theo Quyết định của LĐLĐ Thành phố, từ ngày 15/6/2018, LĐLĐ quận Hoàng Mai có Chủ tịch mới là bà Bùi Thị Ngọc Thủy.

Tăng cường kiểm tra công tác cán bộ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với nội dung trọng tâm là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tình hình tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ

Trong công tác xây dựng Đảng, phải hết sức công tâm, trong sáng, khách quan, tận tụy với công việc; phải có dũng khí, dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng, kiên quyết can ngăn những việc làm không đúng, chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ... Kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ.

Trao Quyết định của Bộ Chính trị tới đồng chí Đặng Ngọc Tùng

Ngày 28.10, tại Hà Nội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Quyết định về công tác cán bộ cho đồng chí Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. 

    Trước         Sau