M
07:37 | 25/07/2018

Bản đồ phân tích số lượng bài thi THPT đạt từ 9 điểm trở lên trên cả nước

Dưới đây là bản đồ và các biểu đồ phân tích số lượng các bài thi đạt điểm từ 9 trở lên của từng môn học tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 dựa trên số liệu điểm được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Nguồn :