M
08:21 | 01/04/2018

3 tháng, cả nước có 358.0000 lao động được giải quyết việc làm

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, ước thực hiện 3 tháng đầu năm, cả nước giải quyết việc làm cho trên 358.000 lao động.

3 thang ca nuoc co 3580000 lao dong duoc giai quyet viec lam Sắp diễn ra phiên giao dịch việc làm cho thanh niên Hà Nội
3 thang ca nuoc co 3580000 lao dong duoc giai quyet viec lam Hà Nội: Tiếp tục nâng cao hiệu quả của các sàn giao dịch việc làm
3 thang ca nuoc co 3580000 lao dong duoc giai quyet viec lam Hà Nội: Giải quyết việc làm cho gần 25 nghìn lao động

Trong đó: Tạo việc làm trong nước cho 330.000 người (bằng 97,3% so với cùng kỳ năm ngoái), đưa khoảng 28.000 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái).

3 thang ca nuoc co 3580000 lao dong duoc giai quyet viec lam
Một trong những nhiệm vụ đề ra là cần nâng cao năng lực hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm

Năm 2018, theo chỉ tiêu về lao động, việc làm đã được Quốc hội, Chính phủ giao là: Tạo việc làm trong nước cho 1,49 triệu người; tạo việc làm qua Quỹ Quốc gia về việc làm cho 100.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58-60%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%.

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu trên, tại Hội nghị giao ban công tác Lao động- Người có công và Xã hội khu vực phía Bắc vừa diễn ra cuối tuần qua, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) Lê Kim Dung cho biết: Toàn ngành cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về việc làm; hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ tạo việc làm; đẩy mạnh thông tin thị trường lao động; nâng cao năng lực hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm; hướng dẫn, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, thực hiện cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực việc làm.

Cũng theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, ước tuyển sinh 3 tháng đầu năm là 86.600 người. Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã tăng cường công tác tuyên truyền, nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề, lập nghiệp; triển khai đồng bộ các chương trình, dự án về giáo dục nghề nghiệp; tiếp tục các giải pháp thúc đẩy đào tạo gắn với doanh nghiệp; tìm kiếm giải pháp để cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn kết hiệu quả với doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo.

Nguồn :