M
22:19 | 11/03/2019

100% hồ sơ một cửa và một cửa liên thông phải được thực hiện đúng hạn

(LĐTĐ) Hết quý III/2019 Thành phố hoàn thiện Dự án "Xây dựng Hệ thống Họp trực tuyến phục vụ công tác quản lý, điều hành của Thành phố - giai đoạn 3" kết nối liên thông giữa Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố với 55 điểm cầu các sở, UBND các quận, huyện, thị xã, các ngành và 577 xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án cấp nước sạch nông thôn
Nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố trong tháng 3/2019
Tiếp tục triển khai Đề án quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây
Dịch vụ công trực tuyến được triển khai hiệu quả tại các phường và quận Hà Đông (Ảnh minh hoạ)

Ngày 7/3/2019, Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về việc “đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả các nội dung công tác trong "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019", hướng tới mục tiêu: nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ; thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố; 100% hồ sơ một cửa và một cửa liên thông được thực hiện đúng hạn và đảm bảo chất lượng.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các sở, ngành tập trung: tổ chức đấu thầu, đầu tư các thiết bị máy tính, nâng cấp hệ thống đường truyền tại các quận, huyện, thị xã; xây dựng kế hoạch cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp trụ sở làm việc tại các phường, xã, thị trấn; thực hiện chuyển đổi cơ sở dữ liệu tại các hệ thống xử lý công việc cũ để tích hợp vào hệ thống một cửa; tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thực hiện các thao tác sử dụng phần mềm giải quyết TTHC; hết quý III/2019 hoàn thành Dự án "Xây dựng Hệ thống Họp trực tuyến phục vụ công tác quản lý, điều hành của Thành phố - giai đoạn 3".

Tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 xong trong quý II/2019 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định, không để xảy ra sai sót. Tăng cường rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền. Rà soát, thực hiện cắt giảm các thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ. Hết quý II/2019 trình UBND Thành phố gửi Bộ Thông tin và Truyền thông duyệt khung kiến trúc điện tử 2.0. Hoàn thiện trình HĐND Thành phố ra Nghị quyết về Đề án xây dựng Thành phố thông minh. Xây dựng Cổng thông tin tiếp nhận và trả lời phản ảnh của người dân xong trong quý II/2019 để đưa vào hoạt động vào đầu tháng 7/2019.

Tích cực triển khai kế hoạch số hóa các dữ liệu theo Thông báo số 223/TB-UBND ngày 28/2/2019 của UBND Thành phố. Xây dựng quy trình về việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4. Kiểm tra sắp xếp lại đề án vị trí việc làm tại các phòng, ban tiến hành thu gọn thành một đầu mối theo tinh thần “một việc, một đầu mối xuyên suốt”. Thường xuyên kiểm tra nhân rộng nêu gương người tốt việc tốt.

Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm quản lý, cải cách hành chính giữa các sở, ngành, quận, huyện, thị xã. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; 20 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình"; 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô… Tuyên truyền tốt việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Thành phố vào hệ thống giáo dục, các tổ dân phố, phường, xã, thị trấn.

Trần Vũ

Nguồn :