Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên cần tiếp tục chủ động trong công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; tập trung rà soát, thống kê chính xác số lượng Công đoàn cơ sở, nhất là Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước để chỉ đạo tổ chức thành công hội nghị, Đại hội Công đoàn cấp cơ sở…
LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Động viên, trao quà cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo dịp Tết Nguyên đán

Cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018-2023

Chiều 18/5, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Phú Xuyên về việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022; chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu kết luận buổi làm việc (Ảnh: Mai Quý)

Báo cáo tại buổi làm việc về kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên Đào Đức Gương cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ huyện đã thành lập được 5/8 Công đoàn cơ sở; kết nạp được 111/353 đoàn viên; giới thiệu được 140/205 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 93,8% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động; 11/49 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động; đã có 10/22 đơn vị ký mới Thỏa ước lao động tập thể.

Về việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023, theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên Đào Đức Gương, đến nay đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Từ nay đến hết nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục rà soát, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đã đề ra.

Về việc triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028, hiện LĐLĐ huyện đang quản lý 205 Công đoàn cơ sở, trong đó có 127 Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, 78 Công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh. Về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị nhiệm kỳ 2023-2028, có 127 Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp tổ chức Đại hội; 22 Công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh tổ chức Đại hội; 30 Công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh tổ chức Hội nghị; 26 Công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh không tổ chức Đại hội, Hội nghị do doanh nghiệp đã giải thể.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên, để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông tri số 05-TT/HU về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu Công đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 và ban hành Quyết định số 971-QĐ/HU về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu Công đoàn cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

LĐLĐ huyện cũng đã chủ động ban hành Kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 và ban hành Quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội. Trong tháng 12/2022, sẽ tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở điểm tại 3 đơn vị, gồm 1 đơn vị thuộc khối hành chính sự nghiệp, 1 đơn vị thuộc khối trường học và 1 đơn thuộc khối sản xuất kinh doanh.

Thông tin tại buổi làm việc, đại diện các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện Phú Xuyên cho biết đã nhận được Thông tri của Huyện ủy và Kế hoạch của LĐLĐ huyện về việc tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; đồng thời khẳng định sẽ tham mưu cấp ủy địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chuẩn bị thật tốt để Đại hội Công đoàn các cấp thành công

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh cùng đại diện các Ban LĐLĐ thành phố Hà Nội và đại diện các Ban Đảng của Huyện ủy Phú Xuyên đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với tổ chức Công đoàn huyện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, đặc biệt là triển khai hiệu quả Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại diện Huyện ủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Văn Cương đánh giá, thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã làm tốt công tác tham mưu Huyện ủy và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của huyện tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động chăm lo đời sống, việc làm, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện. Đặc biệt, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai các bước để chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của LĐLĐ huyện trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Phi Thường đề nghị các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và Huyện ủy để tập trung triển khai tổ chức tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhất là nhiệm vụ về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua việc thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể…

Cạnh đó, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cũng đề nghị các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên tiếp tục phát huy nội lực và căn cứ vào thực tiễn hoạt động để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, trong đó chú trọng lựa chọn các hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện; tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023 để tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đánh giá cao sự chủ động của LĐLĐ huyện Phú Xuyên trong việc triển khai công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; đồng thời đề nghị LĐLĐ huyện rà soát, thống kê chính xác số lượng Công đoàn cơ sở, nhất là Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước để chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị, Đại hội Công đoàn cấp cơ sở; quan tâm đến công tác nhân sự và có giải pháp hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở…

Nhân dịp này, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường bày tỏ mong muốn Huyện ủy Phú Xuyên tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn huyện hoạt động, nhất là quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hàng loạt trải nghiệm và ưu đãi hấp dẫn tại các công viên giải trí đẳng cấp của Sun World

Hàng loạt trải nghiệm và ưu đãi hấp dẫn tại các công viên giải trí đẳng cấp của Sun World

(LĐTĐ) Đón một mùa hè rực rỡ sắc màu, các công viên giải trí đẳng cấp của Sun World trên cả nước tung hàng loạt lễ hội sôi động, nhiều sản ...
Công đoàn Trường Mầm non Kim Hoa tích cực hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến

Công đoàn Trường Mầm non Kim Hoa tích cực hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến

(LĐTĐ) Kết thúc giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” Công đoàn Trường Mầm ...
Bước cải cách hành chính lớn mang lại hiệu quả

Bước cải cách hành chính lớn mang lại hiệu quả

(LĐTĐ) Tròn 1 năm triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị (CQĐT) tại Hà Nội, tổ chức bộ máy chính quyền đã gọn, nhẹ, hoạt động nhanh nhạy, ...
SCB vào top 3 “Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều nhất năm 2021”

SCB vào top 3 “Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều nhất năm 2021”

(LĐTĐ) Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa được vinh danh là “Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều thứ ba năm 2021” do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu ...
Kiến nghị tổ chức lại giao thông nút giao Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm

Kiến nghị tổ chức lại giao thông nút giao Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm

Hạng mục cầu vòm thép cho xe máy thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối ...
Quang Hải ra mắt tại Pau FC: “Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây”

Quang Hải ra mắt tại Pau FC: “Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây”

(LĐTĐ) Ngày 30/6, tại buổi họp báo ra mắt tại Pau FC, Quang Hải tự hào thông báo với người hâm mộ về việc đã vượt qua bài kiểm tra y ...
Giới khoa học cảnh báo về siêu vi khuẩn kháng kháng sinh từ lợn lây sang người

Giới khoa học cảnh báo về siêu vi khuẩn kháng kháng sinh từ lợn lây sang người

Siêu vi khuẩn MRSA được tìm thấy ở lợn ngày càng gia tăng khả năng lây nhiễm sang người.

Tin khác

Longform: Phối hợp chặt chẽ để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn

Longform: Phối hợp chặt chẽ để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn

Việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025, giữa Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội là tiền đề quan trọng để các bên phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Công đoàn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021, của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02).
Quan tâm thiết thực để đoàn viên yên tâm xây dựng hạnh phúc gia đình

Quan tâm thiết thực để đoàn viên yên tâm xây dựng hạnh phúc gia đình

(LĐTĐ) Đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của gia đình, tăng cường hướng dẫn các kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc và đặc biệt là luôn quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động… Những biện pháp thiết thực đó của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã giúp đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) vừa yên tâm lao động, công tác, vừa có động lực để xây dựng hạnh phúc gia đình, tạo nên ngày càng nhiều các “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu" - những hạt nhân nòng cốt để xây dựng xã hội tốt đẹp.
Công đoàn Thủ đô: Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động

Công đoàn Thủ đô: Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội cho biết, khi triển khai phong trào xây dựng “Gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu”, bên cạnh hoạt động tuyên truyền, các cấp Công đoàn Thành phố thường xuyên chú trọng tới công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; giúp CNVCLĐ có việc làm, thu nhập ổn định để chăm lo cho cuộc sống gia đình.
Biểu dương 100 gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu năm 2022

Biểu dương 100 gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu năm 2022

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, ngày 23/6, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị biểu dương 100 “Gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô tiêu biểu” năm 2022 và trao học bổng cho 100 con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi năm học 2021-2022.
TRỰC TUYẾN: Tưng bừng ngày hội tôn vinh giá trị gia đình trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

TRỰC TUYẾN: Tưng bừng ngày hội tôn vinh giá trị gia đình trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng nay (23/6), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương 100 “Gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô tiêu biểu” năm 2022 và trao hỗ trợ học bổng cho 100 con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi năm học 2021-2022.
Công đoàn tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương

Công đoàn tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương

(LĐTĐ) Công đoàn đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP và pháp luật về tiền lương tại doanh nghiệp; phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn tham gia thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, trong đó chú trọng việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng tại các đơn vị, doanh nghiệp.
Tăng cường vai trò của cấp ủy trong đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn

Tăng cường vai trò của cấp ủy trong đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/6, Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Huyện ủy: Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2022-2025.
Chia sẻ kinh nghiệm về đối thoại, thương lượng tập thể tại doanh nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm về đối thoại, thương lượng tập thể tại doanh nghiệp

(LĐTĐ) Các chủ tịch Công đoàn cơ sở cần xác định nhiệm vụ, sứ mệnh của tổ chức Công đoàn là chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Để làm tốt điều này, cán bộ Công đoàn cơ sở cần phải có kỹ năng, quan tâm tổ chức tốt các hoạt động đối thoại, nâng cao hiệu quả, chất lượng thương lượng tập thể…
Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

(LĐTĐ) Trong 3 ngày, từ ngày10 - 12/6/2022, tại Hải Phòng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn cho trên 50 Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có từ 1.000 lao động trở lên. Tới dự có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu chủ trì hội nghị.
Hướng hoạt động của tổ chức Công đoàn vào thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi

Hướng hoạt động của tổ chức Công đoàn vào thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi

(LĐTĐ) Chiều 8/6, Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận ủy: Hà Đông, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.
Xem thêm
Phiên bản di động