Kiến nghị kiểm tra việc nợ kinh phí Công đoàn

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân vừa tổng hợp ý kiến đóng góp của đoàn viên, người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI trình tại Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Chú trọng xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn huyện Mỹ Đức lần thứ X Dự thảo Báo cáo đã đánh giá được toàn diện công tác của Công đoàn Viên chức Thành phố Chuẩn bị kỹ lưỡng báo cáo chính trị trình tại Đại hội Công đoàn quận Tây Hồ lần thứ VI

Phản ánh đầy đủ kết quả công tác Công đoàn

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân Lê Mạnh Hùng cho biết, các ý kiến đánh giá, bố cục, kết cấu Dự thảo Báo cáo hợp lý, đã phản ánh được đầy đủ về kết quả công tác Công đoàn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và đất nước. Những nhận định, đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn mang tính khái quát cao.

Đồng thời, nội dung dự thảo báo cáo đã nêu được những kết quả, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân phù hợp với tình hình thực tiễn của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và tổ chức Công đoàn Thủ đô trong giai đoạn hiện nay, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Góp ý cụ thể, đa số các ý kiến cho rằng những nhận định tình hình xã hội và đánh giá tình hình CNVCLĐ Thủ đô trong thời gian qua đã nêu được những vấn đề cơ bản và đánh giá đúng tình hình CNVCLĐ Thủ đô. Song cần bổ sung thêm tình hình, điều kiện làm việc của công nhân lao động (CNLĐ) ở các doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư trang thiết bị bảo hộ lao động, điều kiện làm việc, công tác an toàn vệ sinh lao động, môi trường, phòng cháy chữa cháy...tiền lương, thu nhập của CNLĐ một số doanh nghiệp còn thấp…

Kiến nghị kiểm tra việc nợ kinh phí Công đoàn
Tại Đại hội lần thứ VI, đoàn viên Công đoàn quận Thanh Xuân đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI trình Đại hội Công đoàn Thành phố khoá XVII

Cũng theo ông Hùng, về công tác tham gia quản lý, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, các ý kiến cho rằng Báo cáo đã đánh giá toàn diện, nêu bật được công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ…, kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động thông qua việc chủ động phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ công chức, viên chức, đối thoại và xây dựng Thỏa ước lao động tập thể; Hỗ trợ tư vấn, khởi kiện giúp người lao động

Bên cạnh đó, các ý kiến nhất trí với đánh giá công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động do Công đoàn tổ chức thực hiện rất hiệu quả, thiết thực. Đặc biệt là số lượng CNVCLĐ được hưởng lợi từ hoạt động chăm lo tăng lên rất nhiều so với trước đây. Công tác tuyên truyền giáo dục đã từng bước đổi mới hình thức, nội dung, góp phần nâng cao giác ngộ giai cấp, nhận thức chính trị cũng như nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, kiến thức cho CNVCLĐ.

Một số đơn vị chưa chú trọng đổi mới các phong trào thi đua

Đa số các ý kiến cho rằng phong trào thi đua do Công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đã đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ phù hợp với tình hình kinh tế của Thủ đô và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… thu hút đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng tham gia. Các ý kiến cho rằng trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới về nội dung thi đua phù hợp với điều kiện, đặc thù các đơn vị sản xuất khu vực ngoài nhà nước.

“Đa số các ý kiến cho rằng chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ Công đoàn dần được nâng lên, tâm huyết và dám nghĩ, dám làm, chủ động đề xuất các mô hình mới, hiệu quả”, ông Lê Mạnh Hùng cho biết.

Kiến nghị kiểm tra việc nợ kinh phí Công đoàn
Các đại biểu dự Đại hội Công doàn quận Thanh Xuân lần thứ VI

Về công tác tuyên truyền, vận động nữ đoàn viên và người lao động, các ý kiến nhất trí với đánh giá trong báo cáo về kết quả của Công tác nữ công bằng nhiều hình thức linh hoạt đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nữ đoàn viên người lao động và dành nhiều sự quan tâm tới nữ công với nhiều mô hình, dự án, hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Dự thảo Báo cáo đã đánh giá đầy đủ kết quả công tác kiểm tra, giám sát; công tác tài chính và hoạt động kinh tế; công tác đối ngoại của các cấp Công đoàn Thủ đô. Các cấp Công đoàn Thủ đô đã bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tập trung nâng cao chất lượng thực hiện các quy chế, đổi mới trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Về những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân nêu trong báo cáo chính trị, các ý kiến đề nghị nên bổ sung thêm nguyên nhân chủ quan là: Vai trò của tổ chức Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động có lúc, có nơi còn hạn chế; Một số đơn vị, CĐCS chưa chú trọng đổi mới các phong trào thi đua cho phù hợp nên hiệu quả của các phong trào thi đua chưa cao, chưa thu hút được đoàn viên Công đoàn tham gia.

Phong trào thi đua nên có trọng tâm, trọng điểm

Góp ý về Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn Thủ đô nhiệm kỳ 2023 - 2028, các ý kiến cho rằng mục tiêu trong dự thảo Báo cáo chính trị đã đầy đủ, rõ ràng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Đồng thời, nhất trí với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, vì đã thể hiện rất cụ thể, sát thực và bao quát các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn tới.

Nhất trí với các chỉ tiêu cụ thể, riêng đối với chỉ tiêu “Phấn đấu đến cuối năm 2023, có ít nhất 85% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể”, các ý kiến cho rằng chưa phù hợp. Vì việc ký kết thỏa ước không phải quy định bắt buộc theo Luật, chỉ là các doanh nghiệp tự nguyện. Do đó, LĐLĐ Thành phố nên nghiên cứu để giảm tỷ lệ này cho phù hợp với thực tế.

Trong phần nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, các ý kiến đề nghị trong xác định phong trào thi đua nên có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, chồng chéo. Lựa chọn phong trào mang tính đặc thù riêng của tổ chức Công đoàn để tạo ra tính khác biệt của tổ chức Công đoàn.

Về công tác nữ công, nên bổ sung thêm phần giải pháp cho công tác này là “duy trì và đẩy mạnh hoạt động của Câu lạc bộ Nữ công Công đoàn các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tập hợp nữ CNVCLĐ tham gia hoạt động Công đoàn”.

Bổ sung phần Kiến nghị

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị LĐLĐ Hà Nội bổ sung thêm vào Báo cáo phần Kiến nghị của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn đối với Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành phố Hà Nội.

Theo đó, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam sửa đổi, bổ sung hướng dẫn số 149/HD- TLĐ về khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”. Vì cán bộ Công đoàn theo quy định tại Điều 5 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam là người đảm nhiệm các chức danh từ tổ phó Công đoàn trở lên. Đội ngũ này là những người có nhiều đóng góp cho tổ chức Công đoàn, là hạt nhân trực tiếp để xây dựng phong trào.

Tuy nhiên, trong xét khen thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" chỉ xét đến các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, không phù hợp với Điều 43 của Điều lệ - quy định về khen thưởng. Bên cạnh đó, thời gian xét để tặng Kỷ niệm chương đối với Công đoàn khối hành chính sự nghiệp lại quá dài, không phù hợp với thực tế cán bộ CĐCS đều là kiêm nhiệm như hiện nay. Vì vậy không động viên được những người làm công tác Công đoàn.

Đồng thời, đề nghị các Sở, ngành của Thành phố có văn bản chỉ đạo đối với các phòng, ban các quận, huyện khi xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, thuế.... nên đưa nội dung kiểm tra các doanh nghiệp nợ kinh phí Công đoàn 2% và thành lập CĐCS theo quy định.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Xanh hóa” xe buýt: Cần sự đồng lòng, đồng bộ để phá vỡ các rào cản

“Xanh hóa” xe buýt: Cần sự đồng lòng, đồng bộ để phá vỡ các rào cản

(LĐTĐ) Tại Hà Nội, cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, công tác đầu tư, đổi mới đoàn phương tiện xe buýt là hết sức cần thiết, góp phần vì một Thủ đô xanh, thân thiện môi trường. Tuy nhiên, để đưa xe buýt sử dụng năng lượng sạch đi vào sử dụng là không hề dễ, đòi hỏi quyết tâm cao cùng cơ chế, chính sách hỗ trợ và một lộ trình cụ thể.
Yên Phong, Bắc Ninh - miền đất hứa cho các nhà đầu tư

Yên Phong, Bắc Ninh - miền đất hứa cho các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Với lợi thế quỹ đất lớn và được quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, huyện Yên Phong - Bắc Ninh đang nổi lên như một “địa điểm vàng” thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư bất động sản.
Để Thủ đô có "nguyên khí" mạnh, phải "mở khóa" chính sách thu hút nhân tài

Để Thủ đô có "nguyên khí" mạnh, phải "mở khóa" chính sách thu hút nhân tài

(LĐTĐ) "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", nên trong chiến lược phát triển Thủ đô không thể thiếu chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao như một khâu đột phá bảo đảm cho sự thành công. Vì vậy, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần xây dựng các cơ chế đặc thù tương xứng, cụ thể và khả thi về thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên

Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên

(LĐTĐ) Chiều nay (28/11), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức lễ bàn giao và trao hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa Mái ấm Công đoàn tới 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Lan tỏa lòng nhân ái

Lan tỏa lòng nhân ái

(LĐTĐ) Với cương vị là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Tựu A (quận Bắc Từ Liêm), Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, yêu thương học trò và lan tỏa cách sống nhân ái bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.
Gắn kết trách nhiệm vì học sinh

Gắn kết trách nhiệm vì học sinh

(LĐTĐ) Thông qua phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm” do ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phát động, sự gắn kết, trách nhiệm giữa những trường ở nơi thuận lợi với trường ở địa bàn khó khăn sẽ dài hơi hơn, từ đó rút ngắn dần khoảng cách về chất lượng giáo dục, đem lại những điều tốt nhất cho học sinh.
Cẩn thận hơn với tội phạm trên nền tảng số

Cẩn thận hơn với tội phạm trên nền tảng số

(LĐTĐ) Theo cơ quan chức năng, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dịp cuối năm diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi. Việc đăng ký thông tin cá nhân trên các tài khoản mạng xã hội, các hình thức giao dịch online, thương mại điện tử, hay “bẫy quảng cáo” trên các website… cũng là cơ hội cho tội phạm công nghệ cao lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tin khác

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

(LĐTĐ) Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, diễn ra từ ngày 1 - 3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số đại biểu chính thức được triệu tập là 1.100 đại biểu. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước.
Tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Nhằm phát huy sự tập trung, trí tuệ của đại biểu, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XII tổ chức các diễn đàn thảo luận chuyên đề trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Từ 1-3/12/2023: 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Từ 1-3/12/2023: 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 22/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thông tin về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn vào cuộc sống

Nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn vào cuộc sống

(LĐTĐ) Ngay sau Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/10/2023), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã triển khai nhiều hoạt động, nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.
Long Biên: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố

Long Biên: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố

(LĐTĐ) Ngày 8/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội tới hơn 300 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
Triển khai nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Triển khai nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 8/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội khóa XVII vào cuộc sống

Nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội khóa XVII vào cuộc sống

(LĐTĐ) Ngay sau Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/10/2023), Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đến 100% cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc quận với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
Nhiệm kỳ mới, thành công mới

Nhiệm kỳ mới, thành công mới

Trong tháng 10 lịch sử, cùng với những sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước, đoàn viên, cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô hân hoan chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Sau 2 ngày làm việc trách nhiệm, Đại hội đã thành công, tạo tiền đề, động lực và mở ra một nhiệm kỳ mới đột phá của tổ chức Công đoàn Thủ đô, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Để Nghị quyết Đại hội sớm lan tỏa và đi vào thực tiễn

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Để Nghị quyết Đại hội sớm lan tỏa và đi vào thực tiễn

(LĐTĐ) Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII đã diễn ra thành công tốt đẹp. Để kịp thời đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn ngành Ngân hàng, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.
Xem thêm
Phiên bản di động