M
07/05/2020 15:14

Hà Nội: Phấn đấu hết năm 2020 có 400 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế

(LĐTĐ) Nhằm thúc đẩy ngành Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thủ đô phát triển, vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2020.    

ha noi phan dau het nam 2020 co 400 doanh nghiep dat tieu chuan quoc te Chủ tịch thành phố Hà Nội: Có tình trạng cán bộ om hồ sơ của doanh nghiệp đến 8 tháng
ha noi phan dau het nam 2020 co 400 doanh nghiep dat tieu chuan quoc te Chủ tịch Hà Nội yêu cầu giảm họp để tập trung chăm lo đời sống nhân dân
ha noi phan dau het nam 2020 co 400 doanh nghiep dat tieu chuan quoc te Hà Nội sẽ có kế hoạch tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đã đề ra các mục tiêu cụ thể trong việc phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thủ đô như sau:

Đến hết năm 2020, có khoảng 900 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tại Hà Nội. Trong đó, có khoảng 400 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

ha noi phan dau het nam 2020 co 400 doanh nghiep dat tieu chuan quoc te
Hà Nội đặt mục tiêu phát triển 400/900 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ đạt tiêu chuẩn quốc tế đến hết năm 2020. (Ảnh minh họa: Lương Hằng)

Ngoài ra, đến hết năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp của CNHT chiếm khoảng 18% giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Hà Nội: chỉ số phát triển công nghiệp lĩnh vực CNHT hằng năm tăng trên 12 % , góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm bình quân ngành công nghiệp 02 năm 2019 - 2020 đạt từ 9,78 - 10,79% năm để đạt mục tiêu cả giai đoạn 2016 - 2020 tăng 8,6 - 9%.

Để đạt được những mục tiêu đó, UBND Thành phố cũng đưa ra các nội dung thực hiện trong năm 2020 như: Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước, xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT. Trong đó tập trung vào các nội dung cụ thể: Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp CNHT; Tuyên truyền, quảng bá hoạt động CNHT của Hà Nội; Tổ chức Hội chợ, triển lãm quốc tế trung bày các sản phẩm CNHT Hà Nội…

Bên cạnh đó, hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm CNHT. Tổ chức tập huấn, phổ biến, giới thiệu các cơ chế, chính sách về phát triển CNHT, cung cấp thông tin về thị trường và năng lực các ngành CNHT Việt Nam và nước ngoài cho cán bộ quản lý nhà nước các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã.

Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu.

UBND Thành phố giao việc tổ chức thực hiện cho Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở Tài Chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội… Rà soát, lồng ghép (nếu có) các Chương trình, kế hoạch do đơn vị mình tổ chức thực hiện với Kế hoạch chương trình phát triển CNHT thành phố Hà Nội năm 2020, đảm bảo không trùng lắp, nâng cao hiệu quả, tiết kiệm.

Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề được giao đề xuất các nội dung và đơn vị thụ hưởng, phối hợp với Sở Công Thương khảo sát, thẩm tra lựa chọn những doanh nghiệp, đơn vị được hỗ trợ kinh phí Chương trình , kiểm tra, giám sát trong quy trình triển khai tại các đơn vị.

Để đảm bảo việc thực hiện Chương trình có hiệu quả, Thành phố sẽ tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hoạt động Chương trình, kế hoạch phát triển CNHT trên địa bàn Thành phố đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không chồng chéo, đúng pháp luật và đúng quy định của Thành phố.

CMT

Nguồn :