M
14:40 | 27/12/2018

Xây dựng Đảng, nhìn từ một chi bộ

(LĐTĐ) Sinh hoạt chi bộ là một trong những hình thức hoạt động quan trọng, đồng thời là nguyên tắc tổ chức và biện pháp có liên quan mật thiết đến nhiệm vụ xây dựng Đảng, củng cố chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

xay dung dang nhin tu mot chi bo Kỳ cuối: Làm sao để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh?
xay dung dang nhin tu mot chi bo Kỳ 2: Xây dựng chỉnh đốn Đảng bằng hành động

Từ nhận thức này, nhiều chi bộ Đảng luôn đổi mới nội dung và hình thức trong sinh hoạt chi bộ, coi sinh hoạt chi bộ là vấn đề then chốt trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Chi bộ Khu dân cư 7 Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội là chi bộ như thế.

Từ nhận thức đến hành động

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, chi ủy chi bộ Khu dân cư 7 (Chi ủy) đã bám sát các văn bản như Hướng dẫn số 57-HD/BTCTƯ ngày 16-3-2006 của Ban Tổ chức TƯ về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị số 10-CT/TƯ ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTƯ ngày 25-5-2007 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn “Nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng”. Từ đó qua các buổi sinh hoạt định kỳ, Chi ủy đã tổ chức khảo sát việc thực hiện các nghị quyết của chi bộ, kiểm điểm, đánh giá các đảng viên, chỉ ra những tồn tại, yếu kém và đề ra phương hướng khắc phục để tiếp tục tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

xay dung dang nhin tu mot chi bo
Bí thư Đảng ủy Phường Trung Liệt Trần Thị Minh Xuân trao thưởng cho các cán bộ khu dân cư 7.

Nhằm cụ thể hóa các nội dung trong sinh hoạt chi bộ, Chi ủy rất quan tâm lãnh đạo công tác chính trị , tư tưởng, giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên. Tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và các cấp ủy cấp trên.

Tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện Điều lệ Đảng; quy định “Những điều đảng viên không được làm”; chấp hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghĩa vụ công dân và ý thức tổ chức kỷ luật trong sinh hoạt chị bộ, trong quá trình giám sát coi trọng việc tự kiểm tra của mỗi đảng viên và khuyến khích giám sát lẫn nhau trong việc rèn luyện đạo đức lối sống, cam kết “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xây dựng tổ báo cáo viên

Khu dân cư 7, Phường Trung Liệt hiện quản lý 472 hộ với 1.290 nhân khẩu, phần lớn là gia đình cán bộ, công chức công tác tại các cơ sở đào tạo và cơ quan của Đảng, cơ bản có mặt bằng dân chí cao. Chính vì vậy Chi ủy đã xây dựng được tổ báo cáo viên trong chi bộ. Việc chi bộ có tổ báo cáo viên là một mô hình ít chi bộ có được. Nhờ đó, việc truyền tải nội dung tinh thần các Nghị quyết của Đảng có nhiều thuận lợi. Ông Lưu Quang Quán, Bí thư chi bộ Khu dân cư 7, cho biết: “Các báo cáo viên này hằng tháng được tham gia sinh hoạt các chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ương, tiếp thu rồi về truyền đạt lại cho các đảng viên trong chi bộ.

Do đó việc nghiên cứu, triển khai các Nghị quyết của Đảng đến với các đảng viên và dân cư có nhiều thuận lợi. Đặc biệt việc nghiên cứu, triển khai các Nghị quyết 7, 8 khóa XII, gắn với chuyên đề 2018 về “Xây dựng phong chách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Thành ủy Hà Nội; thực hiện tốt thông báo nhanh kết quả các hội nghị trung ương khóa XII; kết quả kỳ họp thứ 5 và 6 Quốc hội khóa XIV diễn ra trong năm 2018. Hằng tháng tổ báo cáo viên cũng kịp thời thông tin thời sự trong nước và quốc tế tới các cán bộ đảng viên trong chi bộ và khu dân cư nhằm định hướng dư luận xã hội…”.

Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng của chi bộ 7, tháng nào cũng có nội dung do các báo cáo viên hoặc truyền đạt nghị quyết, hoặc thông tin phổ biến các vấn đề, chuyên đề đang được xã hội quan tâm. Gần đây nhất là tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của Luật An ninh mạng; những điều được phép và không được phép khi tham gia môi trường mạng. Thông thường các đảng viên khi nghỉ hưu ít có dịp được tiếp nhận thông tin từ các nghị quyết; cũng như tình hình an ninh chính trị, kinh tế xã hội, song đồi với Khu dân cư 7, nhiều người nói vui “Ta còn thông hơn cánh đương chức ấy chứ…”!

Từ việc học tập, quán triệt tinh thần các nghị quyết và thông tỏ tình hình xã hội, dưới sự chỉ đạo của chi bộ và Ban Công tác mặt trận khu dân cư đã dành được nhiều kết quả nổi bật. Đời sống văn hóa tinh thần ngày càng được nâng cao. Nếp sống văn hóa trong gia đình, các quy định của thành phố về cưới, tang, ứng xử nơi công cộng đều được mọi người thực hiện nghiêm túc.

Điểm nhấn trong xây dựng xã hội học tập

Một trong những nguyên nhân tạo nên những thành công trong việc xây dựng Đảng ở chi bộ Khu dân cư 7 là Chi ủy rất quan tâm đến việc kiện toàn, tổ chức, chỉ đạo và tạo điều kiện cho Ban Công tác mặt trận cùng các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Ban Công tác mặt trận đã làm tốt vai trò phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng khối đại đoàn kết nhân dân trên địa bàn, động viên nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện “Chương trình dân vận khéo”…

Trong đó nổi bật nhất là Chi hội Khuyến học đã có nhiều sáng kiến trong hoạt động, hun đúc tinh thần khuyến học, khuyến tài, xây dựng mô hình “xã hội học tập” tại khu dân cư, thông qua việc soạn thảo và bảo vệ thành công đề án “Xây dựng cộng đồng học tập khu dân chư giai đoạn 2017 – 2020” được UBND phường Trung Liệt và quận Đống Đa đánh giá cao.

Ông Ngô Sĩ Liên, nguyên giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Chi hội trưởng chi hội Khuyến học khu dân cư, cho biết: Được sự chỉ đạo của chi bộ và các tổ chức, cá nhân hảo tâm, nhiều năm qua Chi hội Khuyến học đã có nhiều hoạt động thiết thực, nhất là xây dựng được “Quỹ khuyến học Hà Đình Minh” do Anh hùng lao động Hà Đình Minh, một công dân của khu dân cư ủng hộ. Ngoài “Quỹ Khuyến học Hà Đình Minh”, nhiều năm nay Khu dân cư 7 còn có “Quỹ Bầu ơi” do bà Trương Thị Tuyết Nhung, cũng là một công dân của khu dân cư sáng lập. Các quỹ này, hằng năm đều dành để trao thưởng cho các học sinh, sinh viên học giỏi, hoặc vượt qua khó khăn để vươn lên trong học tập.

Tại buổi ra mắt “Quỹ khuyến học Hà Đình Minh”, bà Hà Thị Lê Nhung, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Chủ tịch Hội Khuyến học quận Đống Đa, biểu dương và đánh giá cao tinh thần khuyến học và việc xây dựng “Quỹ Khuyến học Hà Đình Minh” cùng với “Quỹ Bầu ơi” của khu dân cư 7. Bà Nhung cũng khẳng định những đóng góp của ông Hà Đình Minh có vai trò quan trọng trong hoạt động khuyến học của khu dân cư 7.

Từ việc xây dựng các quỹ này cùng với việc Chi hội Khuyến học khu dân cư 7 đã xây dựng Đề án xã hội học tập và tổ chức hội thảo rất hiệu quả cho việc đưa vào thực tiễn hoạt động, có thể nói hoạt động khuyến học của Khu dân cư 7 không những chỉ là điểm sáng của phường Trung liệt, mà còn là điểm sáng của quận Đống Đa; bà Nhung hy vọng, với những việc làm ý nghĩa, công tác khuyến học, khuyến tài của Khu dân cư 7 sẽ được nhân rộng trong toàn thành phố Hà Nội và cả nước.

Tổng kết 15 năm hoạt động của Chi hội Khuyến học Khu dân cư 7, ông Nguyễn Thao Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Trung Liệt, đánh giá: Trong 15 năm qua, Chi hội đã có nhiều cố gắng và đạt được những thành tích đáng khích lệ; tổ chức Chi hội được củng cố và phát triền không ngừng, từ 20 hội viên ban đầu khi thành lập, đến nay Chi hội đã có hơn 180 hội viên.

Chi hội đã có nhiều sáng kiến trong hoạt động, không chỉ nâng cao được nhận thức mà còn đổi mới phương thức hoạt động, khéo léo vận động nhân dân và các nhà hảo tâm xây dựng quỹ Khuyến học được hơn 120.000.000 đồng để hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, khen thưởng, khuyến khích các học sinh, sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt. Từ những việc làm của mình, Khu dân cư 7 xứng đáng là điểm sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng “Xã hội học tập” của Phường Trung Liệt.

Để đạt được kết quả này là do có sự chỉ đạo sát sao, năng động của tập thể chi ủy và cá nhân đồng chí Bí thư khu dân cư 7. Mới hay hiệu quả hoạt động của chi bộ thực sự là yếu tố quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Nguyễn Mẫn

Nguồn :