M
11:44 | 14/11/2018

Vai trò của các nền kinh tế APEC đối với Việt Nam

APEC là diễn đàn quy tụ hầu hết các đối tác hàng đầu của Việt Nam, trong đó có 9 đối tác chiến lược và 5 đối tác toàn diện.

Nguồn :