M
16:09 | 29/09/2019

Ước tính thu nhập bình quân của người lao động là 6,71 triệu đồng/tháng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Tổng Cục thống kê về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, tính chung 9 tháng năm 2019, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước tính là 6,71 triệu đồng/tháng.  

uoc tinh thu nhap binh quan cua nguoi lao dong la 671 trieu dongthang Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 2.540 USD
uoc tinh thu nhap binh quan cua nguoi lao dong la 671 trieu dongthang Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm mạnh
uoc tinh thu nhap binh quan cua nguoi lao dong la 671 trieu dongthang Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017

Cụ thể, thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương quý III/2019 là 6,66 triệu đồng/tháng, tăng 116 nghìn đồng so với quý trước và tăng 774,7 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2019, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước tính là 6,71 triệu đồng/tháng, trong đó, thu nhập của lao động nam là 7,1 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6,2 triệu đồng/tháng, lao động thành thị là 7,8 triệu đồng/tháng, lao động nông thôn là 5,9 triệu đồng/tháng.

uoc tinh thu nhap binh quan cua nguoi lao dong la 671 trieu dongthang
Ảnh minh họa

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương 9 tháng năm 2019 của nhóm "Nhà lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị" là 11,2 triệu đồng/tháng, tăng 1,6 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; nhóm "Nhà chuyên môn kỹ thuật bậc cao" là 9,2 triệu đồng/tháng, tăng 1 triệu đồng; nhóm "Lao động giản đơn" là 4,8 triệu đồng/tháng, tăng 713 nghìn đồng.

Thu nhập bình quân tháng từ công việc làm công hưởng lương 9 tháng năm 2019 của lao động có trình độ trên đại học trở lên là 9,3 triệu đồng/tháng, tăng gần 1,1 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; lao động chưa học xong tiểu học là 5 triệu đồng/tháng; lao động chưa từng đi học là 4,2 triệu/tháng.

P.V

Nguồn :