M
11:30 | 18/12/2017

Tỷ lệ người đội mũ bảo hiểm đạt trên 90%

Sau 10 năm thực hiện quy định bắt buộc về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, tỷ lệ người chấp hành đã đạt hơn 90%, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế những thương tích nặng, đặc biệt là những ca chấn thương sọ não.

Nguồn :