M
11:20 | 12/04/2018

Tuyển sinh gắn với tuyển dụng, việc làm

Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của Bộ LĐ-TBXH trong năm 2018. 

tuyen sinh gan voi tuyen dung viec lam Điều kiện cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
tuyen sinh gan voi tuyen dung viec lam Hà Nội: Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh
tuyen sinh gan voi tuyen dung viec lam
Nâng cao tay nghề là yếu tố sống còn

Với ý nghĩa đó, GDNN xác định phương châm lấy chất lượng và hiệu quả đào tạo là mục tiêu hàng đầu; không chạy theo số lượng chỉ tiêu tuyển sinh; việc tuyển sinh phải gắn với tuyển dụng, việc làm sau tốt nghiệp của người học ở các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; gắn GDNN với thị trường lao động, việc làm bền vững và an sinh xã hội.

Để triển khai hiệu quả trong công tác tuyển sinh, tốt nghiệp năm 2018, Bộ LĐ - TBXH đặt ra mục tiêu: Tuyển sinh GDNN đạt 2,2 triệu người, trong đó tuyển sinh trình độ CĐ và TC là 540 nghìn HSSV; trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng là 1,66 triệu người (hỗ trợ đào tạo nghề cho 800 nghìn lao động nông thôn, lao động nữ và các đối tượng chính sách khác theo chính sách của Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg, trong đó có khoảng 20 nghìn người khuyết tật).

Trong năm 2018, tốt nghiệp GDNN đạt 2,1 triệu người, trong đó CĐ đạt 224 nghìn người; TC đạt 216 nghìn người; sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác đạt 1,66 triệu người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 23% đến 25%.

Để đạt được mục tiêu tuyển sinh GDNN đề ra, một số nhiệm vụ, giải pháp mà Bộ LĐTBXH sẽ được triển khai thời gian tới gồm: Hoàn thiện chính sách pháp luật về GDNN, tạo thuận lợi cho công tác tuyển sinh; Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về GDNN, tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh; Tổ chức tốt công tác tuyển sinh; Gắn kết tuyển sinh, tổ chức đào tạo với thị trường lao động, việc làm trong đó tiếp tục triển khai cơ chế 3 bên: Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp qua chương trình hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và VCCI, hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp, tập doàn, doanh nghiệp lớn có sử dụng nhiều nhân lực qua đào tạo nghề nghiệp.

PV

Nguồn :