M
18:03 | 22/06/2018

Từ 1/7/2018: Tăng số tiền đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Từ 1/7/2018, theo mức lương cơ sở mới, số tiền đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ tăng mức đóng. Theo đó, mức đóng của người thứ nhất sẽ là 750.600 đồng và người thứ năm là 300.240 đồng.

tin nhap 20180622162832 Liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT: Để quyền lợi người tham gia tốt hơn
tin nhap 20180622162832 11 nội dung cải cách trong chính sách bảo hiểm xã hội
tin nhap 20180622162832 Từ 1/7/2018, thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Từ ngày 1/7/2018, số tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình sẽ tăng thêm 6,923% cho phù hợp với mức lương cơ sở mới. Cụ thể, số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình từ ngày 01/7/2018 như sau:

Căn cứ vào Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Điểm g Khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT: Mức đóng của tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình theo Luật định là người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Theo đó, từ ngày 1/7/2018, theo mức lương cơ sở mới, số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình tính như sau: Người thứ nhất: 750.600 đồng; người thứ hai: 525.420 đồng; người thứ ba: 450.360 đồng; người thứ tư: 375.300 đồng; người thứ năm: 300.240 đồng.

Nguồn :