M
11:41 | 12/01/2018

Triển khai công tác Tư pháp năm 2018

Sáng 11/1, Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2017, phát động thi đua năm 2018.

tin nhap 20180112082640 Lãnh đạo Bộ Tư pháp tổ chức tiếp công dân
tin nhap 20180112082640 Bộ Tư pháp triển khai thi hành nhiều bộ luật

Năm 2017, công tác Tư pháp của Thành phố đã bám sát chương trình công tác của Bộ Tư pháp, có sự gắn kết chặt chẽ với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm trọng điểm các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật: công tác xây dựng thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật có nhiều tiến bộ, chủ động với chất lượng tốt, tác động tích cực vào giải quyết những vấn đề vướng mắc, phức tạp về đầu tư kinh doanh, đất đai, xây dựng trên địa bàn, đóng góp tích cực cho hoạt động quản lý, điều hành của Thành phố.

tin nhap 20180112082640
Các tập thể được UBND TP tặng Cờ xuất sắc phong trào thi đua

Cũng tại hội nghị, Sở tư pháp đã tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017. Theo đó, năm 2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Thành phố đã thực hiện, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của hành phố như: Năm kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội…

Nổi bật, ngành tư pháp Hà Nội đã triển khai sâu rộng các hình thức thi tìm hiểu pháp luật thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ trước tới nay tham gia: Cuộc thi sân khấu “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy”; cuộc thi viết: Tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015” và “Người tốt, việc tốt” trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô. Kết quả thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở được triển khai tích cực. Năm 2017, toàn thành phố đã tiến hành hòa giải thành 6.025/7.445 vụ việc, đạt tỷ lệ 81%.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn ghi nhận, công tác tư pháp của Thành phố năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tư pháp từ Thành phố đến cơ sở trong hoạt động quản lý nhà nước ở Thủ đô tiếp tục được củng cố và nâng cao, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả hơn. Năm 2018, Thành phố tiếp tục kiên trì thực hiện mạnh mẽ sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh CCHC trong đó hướng tới việc xây dựng chính quyền điện tử, thực thi nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính nhằm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Đây là những nội dung được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố nhấn mạnh, chọn là chủ đề công tác của năm, vì vậy, công tác Tư pháp của Thành phố cũng cần quán triệt sâu sắc những định hướng này, tiếp tục cố gắng, tham gia sâu hơn, có chất lượng hơn để tham mưu UBND TP thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật, đồng thời xây dựng các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, thúc đẩy đầu tư phát triển, giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần cùng các ngành tư pháp các cấp hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Thành phố.

T.Uyên

Nguồn :