M
22:11 | 04/01/2018

Tổng công ty Du lịch Hà Nội:

Tổ chức thành công Hội nghị Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều ngày 4/1/2018, tại trụ sở Tổng công ty (TCT) Du lịch Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Công đoàn (CĐ) TCT Du lịch Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị đã đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III và bổ sung phương hướng nhiệm vụ công tác nửa cuối nhiệm kỳ 2015-2020.

to chuc thanh cong hoi nghi cong doan khoa iii nhiem ky 2015 2020 Du lịch Hà Nội: Một năm bội thu
to chuc thanh cong hoi nghi cong doan khoa iii nhiem ky 2015 2020 Hợp tác thúc đẩy xúc tiến du lịch Hà Nội
to chuc thanh cong hoi nghi cong doan khoa iii nhiem ky 2015 2020 Ngày hội thể thao Hanoitourist năm 2017

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa; trưởng ban nữ công LĐLĐ TP Hà Nội Đào Minh Đức. Về phía Lãnh đạo TCT Du lịch Hà Nội có Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT Nguyễn Minh Chung; Phó bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc TCT Du lịch Hà Nội Phạm Quang Thanh.

to chuc thanh cong hoi nghi cong doan khoa iii nhiem ky 2015 2020
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ qua, Chủ tịch CĐ TCT Du lịch Hà Nội Phạm Thị Thu Huyền cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết vượt khó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Tổng giám đốc, TCT luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao từ 10 đến 15% và tăng trưởng năm sau tăng hơn năm trước.

Nửa nhiệm kỳ qua, CĐ TCT Du lịch Hà Nội đã bám sát chương trình, kế hoạch của LĐLĐ Thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ III và nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã xây chương trình, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm và triển khai theo đúng kế hoạch đã được thông qua với nội dung phù hợp, đổi mới phương thức hoạt động với mục tiêu hướng về cơ sở, hàng quý đều tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện và triển khai công tác thời gian tiếp theo.

to chuc thanh cong hoi nghi cong doan khoa iii nhiem ky 2015 2020
Chủ tịch CĐ TCT Du lịch Hà Nội Phạm Thị Thu Huyền báo cáo kết quả 2 năm và phương hướng nhiệm vụ nửa cuối giai đoạn 2015-2020.

CĐ thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, tham gia chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị người lao động hàng năm.

Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ TCT luôn được đổi mới, thiết thực, nội dung phong phú, sinh động, hình thức phù hợp với tình hình và điều kiện của TCT; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các Nghị quyết của Đảng, của CĐ các cấp và các văn bản pháp luật mới của Nhà nước: Bộ luật lao động, Luật Công đoàn sửa đổi, các quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp. Làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Thành phố lần thứ XVI, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

to chuc thanh cong hoi nghi cong doan khoa iii nhiem ky 2015 2020
Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT Du lịch Hà Nội Nguyễn Minh Chung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các phong trào thi đua do CĐ phát động và tổ chức đã mang lại hiệu quả thiết thực như: Phong trào “Lao động giỏi” phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”; các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi, rộng khắp và có tác dụng tích cực, đã động viên CNVCLĐ tích cực lao động sản xuất, học tập công tác và gắn bó xây dựng đơn vị và Tổng công ty; vị trí, vai trò của công đoàn tiếp tục được khẳng định, thực sự là cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Chủ động, kịp thời kiện toàn tổ chức, cán bộ CĐ khi có thay đổi về tổ chức nhân sự tạo sự ổn định và mang tính kế thừa cho các công đoàn cơ sở; hoàn thành vượt mức cao chỉ tiêu phát triển đoàn viên công đoàn được giao.

Với những kết quả hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ của Tổng công ty, hàng năm CD TCT đều được LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua, Tổng giám đốc TCT tặng Giấy khen; nhiều tập thể và cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố và UBND Thành phố khen thưởng. Năm 2016 CĐ TCT đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc và LĐLĐ TP tặng Bằng khen “Đơn vị đã có thành tích trong công tác chỉ đạo tổ chức “Tháng Công nhân” năm 2016”; Bằng khen “Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong Liên hoan Văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2016; năm 2017 được LĐLĐ thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc.

to chuc thanh cong hoi nghi cong doan khoa iii nhiem ky 2015 2020to chuc thanh cong hoi nghi cong doan khoa iii nhiem ky 2015 2020
Hội nghị đã bầu 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI.

Tuy nhiên, trong 2 năm qua ngoài những thành quả đã đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như một số CĐ cở sở nhỏ, ít vốn nhà nước và kinh doanh khó khăn, hạn chế về kinh phí do vậy việc tổ chức các phòng trào và hoạt động CĐ còn hạn chế. Một số cán bộ công đoàn kiêm nhiệm do bận nhiều công việc chuyên môn, nên chưa dành thời gian thích hợp cho công tác CĐ; vai trò tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động ở một số đơn vị còn chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao; chất lượng hoạt động của một số CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước còn hạn chế; một số đơn vị năng xuất lao động chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu.

Hướng tới mục tiêu, nhiệm vụ công tác CĐ nửa cuối nhiệm kỳ 2015-2020, CĐ TCT cũng đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể như: hàng năm có 100% doanh nghiệp nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động, 80% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động ký kết Thỏa ước lao động tập thể, bầu Ban thanh tra nhân dân, thành lập Hội đồng hòa giải; có từ 90% trở lên doanh nghiệp tổ chức phong trào thi đua với nội dung cụ thể và mang lại hiệu quả thiết thực; có từ 95% trở lên CNVCLĐ được quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, CĐ; tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Có 70% trở lên CNVCLĐ đạt các danh hiệu thi đua các cấp, đạt tiêu chuẩn "Nếp sống văn hóa công nghiệp", phấn đấu có từ 70% trở lên đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đơn vị văn hóa”; phấn đấu 90% trở lên công nhân trẻ được học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề và 100% cán bộ CĐ các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng hoạt động CĐ; hàng năm có 90% CĐCS đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh, trong đó có từ 60% trở lên đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh xuất sắc; phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển đoàn viên hàng năm.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Đảng uỷ TCT và sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền; tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động CĐ; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn vững mạnh, là lực lượng nòng cột trong quá trình xây dựng TCT ổn định và phát triển, xứng đáng với niềm tin của người lao động và lãnh đạo TCT Du lịch Hà Nội.

Đánh giá về kết quả thực hiện công tác công đoàn của TCT Du lịch Hà Nội, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa nhận xét, trong những năm qua, TCT Du lịch Hà Nội luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu các định mức kinh doanh được giao từ 10-15% và tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Hoạt động CĐ của TCT luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đây là yếu tố quan trọng trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ trong những năm qua.

to chuc thanh cong hoi nghi cong doan khoa iii nhiem ky 2015 2020
Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn tác động, đó là hoạt động của các doanh nghiệp nhìn chung còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều chính sách được ban hành nhưng quá trình thực hiện còn nhiều bất cập. Đời sống của một bộ phận CNVCLĐ còn gặp khó khăn như tiền lương, chế độ chưa đáp ứng được nhu cầu và mức sống tối thiểu của NLĐ, tình hình kinh tế - chính trị biến động, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra… tác động đến đời sống và tinh thần của CNVCLĐ.

Trước những thuận lợi và khó khăn nêu trên, được sự quan tâm của LĐLĐ TP, được sự quan tâm của Lãnh đạo TCT, các cấp CĐ TCT Du lịch Hà Nội luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ CNVCLĐ của TCT đã luôn thể hiện rõ tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của thành phố, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của TCT hàng năm, góp phần xây dựng TCT ngày càng ổn định và phát triển.

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, các cấp CĐ TCT đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Nổi bật, các cấp CĐ TCT đã chú trọng thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ và chăm lo cho quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và NLĐ. Hàng năm đã có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị Công chức viên chức và có 80 doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị NLĐ và ký được Thỏa ước lao động tập thể. Tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ;…

Thay mặt Ban thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa cũng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ TCT Du lịch Hà Nội đã đạt được, đặc biệt là ghi nhận và biểu dương sự đóng góp rất trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và đoàn viên CĐ đã ủng hộ cho phong trào cũng như tổ chức CĐ trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Đặng Thị Thương Hoa cũng mong muốn các cấp CĐ cùng Ban lãnh đạo TCT có các biện pháp cụ thể để khắc phục một số tồn tại trong nửa nhiệm kỳ vừa qua trong thời gian sớm nhất.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT cũng đánh giá, với những thành công trong sản xuất kinh doanh của TCT có đóng góp không nhỏ của tổ chức CĐ các cấp. Đặc biệt trong những năm qua, tổ chức CĐ đã không để xảy ra bất cứ vụ việc khiếu kiện khiếu nại từ người lao động, đó là một thành công được Ban lãnh đạo TCT ghi nhận.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung cũng cho biết, trong những năm tới, việc kinh doanh sẽ còn nhiều khó khăn, chương trình cổ phần hóa cũng đã đến chậm nhất là năm 2020, bởi vậy, các chương trình đào tạo nâng cao tay nghề của CBNV cũng trở nên cấp thiết, cần sự phối hợp của tổ chức CĐ với các phòng ban chức năng để đào tạo CBĐVCĐ, đồng thời tiếp tục có những chương trình thiết thực chăm lo cho đời sống người lao động để người lao động yên tâm làm việc, tiếp tục cống hiến, giúp cho TCT ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Tiếp thu chỉ đạo, đồng chí Phạm Thị Thu Huyền - Chủ tịch CĐ TCT Du lịch Hà Nội cho biết mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng tập thể Ban Chấp hành cũng như CNVCLĐ xin hứa sẽ quyết tâm, đoàn kết hơn nữa để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐ TCT khóa III đề ra.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Hội nghị đã bầu được 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018-2023.

Bảo Thoa

Nguồn :