M
15:45 | 08/02/2019

Tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ

(LĐTĐ) Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ Thủ đô nhằm chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, của tổ chức Công đoàn đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô. Đây là một trong số các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác Tuyên giáo của các cấp công đoàn Thủ đô năm 2019.  

tiep tuc nang cao doi song van hoa tinh than cho cnvcld LĐLĐ quận Long Biên tổ chức thành công lớp hạt nhân văn hóa cơ sở
tiep tuc nang cao doi song van hoa tinh than cho cnvcld Nâng cao nhận thức pháp luật và trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động
tiep tuc nang cao doi song van hoa tinh than cho cnvcld Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, KCX

Theo Chương trình số 02/Ctr-LĐLĐ do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến ký ban hành mới đây, năm 2019, chương trình công tác Tuyên giáo năm 2019 của các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Một trong số các nhiệm vụ trọng tâm đó là các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp” trong CNVCLĐ Thủ đô, Xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, thực hiện tốt chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh giai đoạn 2016 - 2020”.

Cụ thể, các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tăng cường tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ CNVCLĐ và người sử dụng lao động; tuyên truyền nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp trong CNVCLĐ Thủ đô gắn với phong trào xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

tiep tuc nang cao doi song van hoa tinh than cho cnvcld
Giải bóng đá CNVCLĐ cúp báo Lao động Thủ đô đã trở thành một sân chơi bổ ích, hấp dẫn đối với CNVCLĐ. Ảnh minh họa

Cùng đó, các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quyết định 1665/QĐ-UBND ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng (02 nội dung trọng tâm tập trung tuyên truyền và vận động CNVCLĐ thực hiện: Tuyên tuyền và vận động CNVCLĐ thực hiện tốt các quy tắc ứng xử chung (Điều 3); Tuyên truyền và vận động CNVCLĐ thực hiện tốt các quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông (Điều 10) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Đặc biệt, các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ Thủ đô chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019) như: Tổ chức Liên hoan văn nghệ trong CNVCLĐ; Hội khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Tổ chức Giải bóng đá Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ V; tiếp tục các hoạt động “hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”; đào tạo “hạt nhân văn hóa cơ sở”, chiếu phim miễn phí phục vụ CNVCLĐ, … với phương châm hướng về cơ sở, phục vụ đoàn viên, người lao động; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô.

Ngoài ra, các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Cung Văn hóa Lao động hữu Nghị Việt Xô, các Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân, các Cụm văn hoá thể thao, Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân, thu hút tập hợp đông đảo CNVCLĐ tham gia, thúc đẩy môi trường sống, làm việc văn hóa, không tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phạm Diệp

Nguồn :