M
16:20 | 07/06/2018

Nâng cao nhận thức pháp luật và trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động

Nâng cao nhận thức kiến thức pháp luật, xã hội cho CNLĐ; vận động người sử dụng lao động đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động vào thỏa ước lao động tập thể, tạo điều kiện về thời gian, vật chất cho người lao động tham gia học tập…

tin nhap 20180607160113 Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên
tin nhap 20180607160113 Tuyên truyền pháp luật cho người lao động
tin nhap 20180607160113 Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động

Đây là một trong số những nhiệm vụ mà LĐLĐ Thành phố đề nghị các cấp công đoàn Thủ đô thực hiện, tại công văn số 316/LĐLĐ ngày 6/6/2018 nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, người lao động năm 2018.

Theo đó, nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, người lao động năm 2018, LĐLĐ Thành phố đề nghị các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, đối với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên và người lao động, các cấp công đoàn cần tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động chủ động tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

tin nhap 20180607160113
Các cấp công đoàn có thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CNLĐ bằng nhiều hình thức. Ảnh minh họa.

Cùng đó, các cấp công đoàn tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động như: Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn 2012, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Luật Bảo hiểm y tế 2014, Luật an toàn vệ sinh lao động… đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021, theo đó Tiểu Đề án 3 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, công đoàn và những pháp luật có liên quan cho người lao động trong các loại hình doanh nghiệp” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì được tiếp tục thực hiện từ năm 2017 đến năm 2021.

Ngoài ra, các cấp công đoàn cần tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật tương ứng “Tháng Công nhân”, “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2018; vận động người sử dụng lao động đưa nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân lao động vào thỏa ước lao động tập thể.

Đối với công tác tuyên truyền nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động, LĐLĐ Thành phố đề nghị các cấp cong đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ…đáp ứng đòi hỏi về chất lượng lao động trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tuyên truyền về những ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ 4 tới đời sống, việc làm của công nhân.

Các cấp công đoàn cần phối hợp với chuyên môn tổ chức cho CNLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức kiến thức pháp luật, xã hội cho CNLĐ như kiến thức pháp Luật Lao động, Luật Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; an toàn giao thông; kỹ năng sống; công tác PCCC, …

Cùng với việc tập trung nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, các cấp công đoàn cần vận động người sử dụng lao động đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động vào thỏa ước lao động tập thể, tạo điều kiện về thời gian, vật chất cho người lao động tham gia học tập; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức cho người lao động được kèm cặp nâng cao tay nghề, thi tay nghề tại doanh nghiệp. Đặc biệt, các cấp công đoàn cần tiếp tục triển khai Quyết định số 231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạng các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”.

Về hình thức triển khai công tác tuyên truyền, LĐLĐ Thành phố hướng dẫn, tùy theo điều kiện, tình hình CNVCLĐ cơ sở, các đơn vị có đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia như: tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài hệ thống công đoàn, thí điểm sử dụng hình thức truyền thông mới (mạng xã hội) để tuyên truyền; tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho người lao động tại cơ sở như: tuyên truyền miệng trực tiếp, sử dụng tài liệu, hệ thống loa truyền thanh nội bộ của doanh nghiệp, tư vấn pháp luật, tuyên truyền tại khu nhà trọ công nhân, tuyên truyền lồng ghép với các hoạt động văn hóa thể thao…tư vấn pháp luật, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe sinh sản, theo nhóm, theo lớp, …

LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu các cấp công đoàn triển khai hình thức tuyên truyền mới: “Ngày hội tư vấn cùng công nhân lao động”, gắn với: Các hoạt động Tháng Công nhân, kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7, hưởng ứng “Ngày pháp luật” và gắn với các hoạt động phù hợp của cơ quan, đơn vị, địa phương…

Nguồn :