M
18:33 | 04/12/2019

Thúc đẩy hoạt động hỗ trợ sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản an toàn

(LĐTĐ) Ngành Nông nghiệp Hà Nội đã và đang triển khai nhiều hoạt hỗ trợ sản xuất, kết nối tiêu thụ và phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, bền vững trên địa bàn thành phố. Qua đó, góp phần hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả cao, từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng nông sản an toàn của người tiêu dùng.

thuc day hoat dong ho tro san xuat ket noi tieu thu nong san an toan Chú trọng xây dựng chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn
thuc day hoat dong ho tro san xuat ket noi tieu thu nong san an toan Kết nối thị trường cho sản phẩm đặc trưng vùng miền, thực phẩm an toàn
thuc day hoat dong ho tro san xuat ket noi tieu thu nong san an toan Ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần sản xuất nông sản Kim Sáng

Nhằm đẩy mạnh công tác hỗ trợ sản xuất, kết nối tiêu thụ và phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, bền vững trên địa bàn thành phố, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã tăng cường phổ biến các văn bản, cơ chế, chính sách… của Trung ương và thành phố.

thuc day hoat dong ho tro san xuat ket noi tieu thu nong san an toan
Trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, đem lại sản phẩm chất lượng cao (Ảnh: Mai Quý)

Đồng thời, tổ chức nhiều hội nghị đối thoại với các hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nhằm triển khai chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, giải pháp phát triển chế biến, liên kết vùng tạo chuỗi để phát triển sản phẩm chủ lực, xúc tiến xuất khẩu chính ngạch sản phẩm nông nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng đã phối hợp với một số địa phương khảo sát các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, tư vấn hướng dẫn chuyên môn tới các chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, Sở và 21 tỉnh, thành phố trong Ban điều phối chuỗi cung cấp rau thịt an toàn cho thành phố Hà Nội đã tích cực, chủ động trong công tác kết nối sản xuất, quản lý chất lượng và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản.

Các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã xây dựng tổ chức nhiều đoàn công tác đi học tập trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố trong cả nước về phát triển sản xuất nông nghiệp giữa thành phố Hà Nội và các địa phương.

thuc day hoat dong ho tro san xuat ket noi tieu thu nong san an toan
Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp để cung ứng nông sản an toàn cho người tiêu dùng (Ảnh: Mai Quý)

Chủ động phối hợp với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố tăng cường công tác kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kết nối tiêu thụ phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, trên địa bàn thành phố đã hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có cách làm mới, thay đổi phương thức sản xuất truyền thống.

Nhiều địa phương đã tập trung ruộng đất để sản xuất xuất lớn, áp dụng khoa học công nghệ, tổ chức sản xuất theo chuỗi, liên kết hợp tác hình thành các hợp tác xã, các chuỗi sản xuất đem lại sản phẩm chất lượng cao, phát triển toàn diện…

Tính đến nay, toàn thành phố đã xây dựng và duy trì 135 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; xây dựng được trên 40 nhãn hiệu nông sản được bảo hộ…

Ban điều phối chuỗi cung cấp rau thịt an toàn cho thành phố Hà Nội đã xây dựng và phát triển được 727 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, trong đó có 198 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận theo tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mạnh Quân

Nguồn :