M
11:48 | 13/08/2016

Thu - chi ngân sách mỗi ngành công bố một kiểu: Biết tin ai?

Số liệu thu - chi ngân sách Nhà nước (NSNN) có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình điều hành vĩ mô nền kinh tế và cân đối tài chính quốc gia cũng như nghiên cứu khoa học. Thế nhưng, hiện nay mỗi ngành lại công bố một số liệu khác nhau!

thu chi ngan sach moi nganh cong bo mot kieu biet tin ai Bội chi ngân sách: Không thể cứ tăng
thu chi ngan sach moi nganh cong bo mot kieu biet tin ai Nỗi lo nợ công

Trong báo cáo mà Bộ Tài chính gửi đến PV về số liệu thu - chi NSNN tháng 7 và 7 tháng năm 2016 như sau: Tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 7 ước đạt 102 ngàn tỉ đồng, tăng 21,4 ngàn tỉ đồng (+26,6%) so với tháng 6. Lũy kế thu 7 tháng đạt 583,6 ngàn tỉ đồng, bằng 57,5% dự toán năm, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2015.

thu chi ngan sach moi nganh cong bo mot kieu biet tin ai

Về tổng chi NSNN, tháng 7 ước 107,5 ngàn tỉ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 662,1 ngàn đồng, bằng 52% dự toán năm, tăng 4,9% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 7 tháng đạt 92,2 ngàn tỉ đồng, bằng 36,2% dự toán năm, tăng 6,9% cùng kỳ năm 2015.

Riêng về thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), ước đến hết tháng 7, vốn giải ngân cho các dự án khoảng 91,3 ngàn tỉ đồng, đạt 36,2% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 47% dự toán năm); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 25,8% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 44% dự toán năm).

Chi trả nợ và viện trợ, ước thực hiện chi 7 tháng đạt 91,1 ngàn tỉ đồng. Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước thực hiện chi 7 tháng đạt 473,7 ngàn tỉ đồng. Như vậy, tính chung 7 tháng qua, bội chi ngân sách là 78,5 ngàn tỉ đồng, bằng khoảng 31% dự toán năm.

Trong khi đó, ngày 27.7. 2016, Tổng cục Thống kê họp báo công bố như sau: Tổng thu NSNN từ đầu năm đến thời điểm 15.7.2016 ước tính đạt 500,8 ngàn tỉ đồng. Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15.7. 2016 ước tính đạt 606,4 ngàn tỉ đồng.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 89,4 ngàn tỉ đồng, bằng 35% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 88,1 ngàn tỉ đồng, bằng 34,9%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính (bao gồm cả chi cải cách tiền lương) đạt 435,5 ngàn tỉ đồng, bằng 52%; chi trả nợ và viện trợ đạt 81,6 ngàn tỉ đồng, bằng 52,6%. Tính chung, bội chi NSNN ước trên 105 ngàn tỉ đồng.

Gộp số liệu thống kê của 2 cơ quan: Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê thì con số chênh lệch về bội chi ngân sách lên tới trên 26 ngàn tỉ đồng, một con số rất lớn. Câu hỏi đặt ra, Tổng cục Thống kê là cơ quan của Bộ KH- ĐT, mà bộ này có chức năng “chắp bút” phân bổ NSNN- vậy số liệu thu- chi ngân sách là do Tổng cục Thống kê lấy từ đơn vị chủ quản là Bộ KH - ĐT hay bằng nghiệp vụ thống kể của mình để ra số liệu trên? Còn Bộ Tài chính là cơ quan quản lý Nhà nước về ngân sách, nắm trong tay nguồn tài chính quốc gia thì lại cho số liệu như báo cáo. Vấn đề mà dư luận quan tâm, thu - chi NSNN sao lại có số liệu chênh nhau lớn như vậy?

Hà Lê

Nguồn :