M
21:42 | 24/06/2019

Thành phố Hà Nội giữ vững kết quả Chỉ số PCI thuộc top 10

(LĐTĐ) Để giữ vững kết quả Chỉ số PCI thuộc top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, Hà Nội đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019.  

thanh pho ha noi giu vung ket qua chi so pci thuoc top 10 Tăng cường công tác đảm bảo an toàn đường sắt
thanh pho ha noi giu vung ket qua chi so pci thuoc top 10 Hà Nội triển khai Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu
thanh pho ha noi giu vung ket qua chi so pci thuoc top 10
Ảnh minh họa: Bảo Thoa

Để thành phố Hà Nội giữ vững kết quả Chỉ số PCI thuộc top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; thực hiện tốt Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/6/2019 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/03/2019 của UBND Thành phố, đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung khắc phục chỉ số thành phần, chỉ tiêu có xu hướng giảm hạng, có xếp hạng thấp như chỉ số “Tính minh bạch” (xếp thứ 55/63 - chỉ số giảm bậc sâu nhất trong các chỉ số, giảm 18 bậc năm 2018); Chỉ số “Tiếp cận đất đai” (xếp thứ 56/63); Chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” (xếp thứ 58/63); Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” (xếp thứ 62/63); Chỉ số “Tính năng động của chính quyền tỉnh” (xếp thứ 57/63) và các chỉ tiêu liên quan đến cán bộ công chức, cải cách hành chính...

Đối với chỉ số “Tính năng động của chính quyền tỉnh”, Thành phố khuyến khích các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn có sáng kiến, mô hình tốt trong triển khai nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (ví dụ như: sáng kiến về giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; sáng kiến về xây dựng hình ảnh cơ quan thân thiện, chuyên nghiệp). Coi đây là một trong những giải pháp đột phá để cải thiện những chỉ tiêu đánh giá về cán bộ công chức của Thành phố. Các đơn vị chủ động đăng ký các sáng kiến, mô hình với Thành phố trước 15/7 (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tạo không khí thi đua lan tỏa trong toàn Thành phố.

Đồng thời, Thành phố cũng khuyến khích các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chủ động trong công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc trách nhiệm của mình. Chủ động trong việc xây dựng hình ảnh của đơn vị, đóng góp vào hình ảnh của Thành phố: “Xây dựng chính quyền phục vụ - Lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng để phục vụ”.

Đối với việc duy trì các chỉ số thành phần, các chỉ tiêu có xếp hạng tốt như Chỉ số “Chi phí gia nhập thị trường” (xếp thứ 6/63); Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” (xếp thứ 5/63); Chỉ số “Đào tạo lao động” (xếp thứ 4/63), Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai.

Diệp Anh

Nguồn :