M
13:22 | 13/04/2018

Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mẫu mới. Đây được coi là tiền đề quan trọng để chuẩn bị cho việc chuyển sang cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử trong thời gian tới.

tao dieu kien thuan loi nhat cho nguoi tham gia Điều chỉnh giá dịch vụ y tế cần bảo đảm quyền lợi cho người bệnh
tao dieu kien thuan loi nhat cho nguoi tham gia Toàn bộ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ có thẻ BHYT mới

Hướng tới phục vụ tốt hơn

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến nay, toàn quốc đã cơ bản in, đổi xong thẻ BHYT mới theo mã số BHXH cho trên 77,5 triệu người, đạt tỷ lệ 98,7% trên tổng số người tham gia có mã số BHXH.

tao dieu kien thuan loi nhat cho nguoi tham gia
BHXH TP Hà Nội cho biết, chậm nhất đến 31/5/2018, toàn bộ người hưởng lương hưu tại Hà Nội sẽ được nhận thẻ BHYT mới.

Các đối tượng còn lại (khoảng 1 triệu người), tập trung tại TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội, thuộc các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, thẻ BHYT (cũ) vẫn còn giá trị sử dụng. Theo báo cáo của 2 cơ quan BHXH TP Hồ Chí Minh và BHXH TP Hà Nội, dự kiến vào kỳ lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5/2018, người tham gia BHYT sẽ được nhận được thẻ BHYT mới.

Thông tin thêm về việc đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH, ông Võ Khánh Bình, Trưởng Ban Sổ - Thẻ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và chương trình hiện đại hoá hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của Chính phủ, hướng tới một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp, những năm gần đây, BHXH Việt Nam đã tích cực đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào các mảng hoạt động nghiệp vụ của ngành, trong đó có việc đổi mới công tác cấp thẻ BHYT nhằm từng bước thực hiện mục tiêu cấp thẻ BHYT điện tử cho người dân. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành.

Thẻ BHYT mới không ghi giá trị sử dụng đến ngày .../.../.... như thẻ cũ. Để biết giá trị sử dụng thẻ BHYT của mình, người tham gia có thể chủ động tra cứu trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam (địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn/) bằng mã số ghi trên thẻ hoặc đối chiếu với biên lai thu tiền cấp cho cá nhân tự đóng BHYT theo hộ gia đình; hoặc theo danh sách cấp thẻ BHYT lưu tại đơn vị quản lý đối tượng. Trường hợp vẫn còn vướng mắc có thể liên hệ với cơ quan BHXH qua tổng đài số: 1900.969668 để được giải đáp.

Phân tích về lợi ích khi thực hiện việc đổi thẻ BHYT mới theo mã số BHXH, ông Bình cho rằng: Việc đổi thẻ không chỉ giúp ích cho công tác quản lý của cơ quan BHXH mà quan trọng hơn là mang lại những lợi ích thiết thực cho đơn vị và người tham gia BHYT.

Với việc bỏ thời điểm hết hạn sử dụng trên thẻ BHYT, sẽ giúp giảm thủ tục thu hồi thẻ BHYT cũ còn giá trị nộp cho cơ quan BHXH khi đơn vị, người tham gia ngừng đóng BHYT.

Đồng thời, khi được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, người tham gia chỉ cần khai báo mã số BHXH của mình khi tiếp tục đăng ký tham gia BHYT tại bất cứ đâu hoặc có thể tự kiểm tra thông tin về thẻ BHYT (như: Giá trị sử dụng thẻ, quá trình tham gia, mức hưởng…) trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam (theo địa chỉ: http://www.baohiemxahoi.gov.vn), danh sách cấp thẻ BHYT (lưu tại đơn vị) hoặc liên hệ với Tổng đài: 1900.969668 để được giải đáp nếu còn vướng mắc.

Theo đó, để thực hiện việc đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH, ngay từ cuối năm 2017, BHXH Việt Nam đã có Công văn hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018: Từ ngày 1/11/2017, cơ quan BHXH các địa phương thực hiện in và đổi thẻ BHYT mới theo mã số BHXH cho toàn bộ người tham gia đã có mã số BHXH (gồm cả đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT và đối tượng chỉ tham gia BHYT).

Việc đổi thẻ được thực hiện theo nguyên tắc: Ưu tiên đối tượng có thẻ BHYT hết giá trị sử dụng trước ngày 31/12/2017; đồng thời, đối với người tham gia chưa có mã số BHXH, cơ quan BHXH phải in và chuyển Danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH và Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo đơn vị quản lý đối tượng và nhóm đối tượng để bổ sung các thông tin còn thiếu.

Tuy nhiên, ông Bình cũng cho biết, quá trình triển khai công tác cấp thẻ BHYT mới cũng có một số vấn đề nảy sinh. Đơn cử như việc xác định thời điểm đủ 5 năm liên tục ghi trên thẻ BHYT hiện nay của một số trường hợp còn chưa chính xác phần lớn là do: Quá trình tham gia cấp thẻ BHYT theo các mã thẻ khác nhau chưa đồng bộ với mã số BHXH trên thẻ BHYT mới.

Vì vậy, đơn vị và người tham gia cần hỗ trợ cơ quan BHXH kiểm tra ngay khi nhận thẻ, nếu chưa đúng thì thông tin lại cho cơ quan BHXH để rà soát danh sách và đổi thẻ BHYT. Về phía cơ quan BHXH cũng đang chủ động thông báo và phối hợp với đơn vị, người tham gia để lấy thông tin đối chiếu với dữ liệu quản lý thu, điều chỉnh lại thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục trên thẻ BHYT.

Sẽ tạo thuận lợi nhất để người dân đổi thẻ

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp trong công tác cấp đổi thẻ BHYT, BHXH Việt Nam cho biết, với trường hợp thẻ BHYT ghi chưa đúng họ tên, ngày sinh, giới tính như Tờ khai của người tham gia, cơ quan BHXH có trách nhiệm điều chỉnh và đổi thẻ BHYT, người tham gia không phải cung cấp các giấy tờ để chứng minh.

Trường hợp thẻ BHYT cũ còn giá trị sử dụng và đã đổi quyền lợi theo đối tượng có mức hưởng cao hơn, nếu được đổi thẻ cấp theo mã số BHXH (thẻ BHYT mới) không ghi đúng mức hưởng như thẻ cũ, người tham gia BHYT cần liên hệ ngay với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ mới để điều chỉnh theo thẻ đã cấp trước đó mà không phải cung cấp thêm giấy tờ chứng minh.

Với trường hợp thẻ BHYT cấp theo mã số BHXH có thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục ghi chưa đúng, người tham gia cung cấp thêm thông tin về tên, địa chỉ của các đơn vị nơi đã có quá trình tham gia trước đó hoặc thẻ cũ (nếu còn lưu giữ) cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ.

Cơ quan BHXH có trách nhiệm chủ động kiểm tra lại danh sách, dữ liệu quản lý thu và kết hợp thêm với thông tin người tham gia có thể cung cấp để điều chỉnh dữ liệu và in thẻ BHYT mới cho người tham gia ngay trong ngày.

Riêng với trường hợp đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia, sẽ được hưởng theo đối tượng có quyền lợi BHYT cao nhất và chỉ được cấp một thẻ BHYT duy nhất theo đối tượng có thứ tự đầu tiên quy định tại Điều 12 Luật BHYT. Vì vậy, người tham gia cần chủ động thông tin và cung cấp các giấy tờ chứng minh quyền lợi BHYT cao hơn cho cơ quan BHXH.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, BHXH Việt Nam đề nghị, khi tra cứu thông tin về thẻ BHYT của người tham gia trên Cổng Thông tin giám định BHYT mà cơ sở dữ liệu không đầy đủ hoặc không đúng thì liên hệ với phòng/bộ phận giám định BHYT của cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT để xác minh, không được phép yêu cầu người bệnh quay về đổi thẻ BHYT.

BHXH Việt Nam cũng lưu ý, với một số trường hợp người tham gia vắng mặt tại nơi cư trú, UBND chưa lấy được Tờ khai để hoàn thiện thủ tục nộp cho cơ quan BHXH. Vì vậy, nếu chưa nhận được thẻ BHYT mới khi có nhu cầu khám chữa bệnh BHYT, người tham gia cần chủ động đến cơ quan BHXH kê khai và lấy thẻ BHYT mới. Nếu thẻ BHYT cũ còn giá trị sử dụng thì vẫn tiếp tục được dùng để khám chữa bệnh.

Về phía cơ quan BHXH các địa phương cũng đang chủ động kiểm tra các cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm trong việc chuyển thẻ BHYT mới đến tay đối tượng tham gia theo quy định của Luật BHYT, nếu người dân phát hiện cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm trì hoãn việc chuyển thẻ cho người tham gia không có lý do chính đáng, cần báo ngay cho cơ quan BHXH để kịp thời thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý theo quy định của pháp luật.

B.Duy

Nguồn :