M
11:05 | 17/06/2017

Tăng cường đầu tư hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số

(LĐTĐ) Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, trình độ học vấn, văn hóa cho đồng bào dân tộc, qua đó góp phần củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và thực hiện tốt chính sách dân tộc.

nang cao doi song vat chat va tinh than cho dong bao dan toc Mặt trận sẽ vào cuộc với báo chí trong đấu tranh chống tiêu cực
nang cao doi song vat chat va tinh than cho dong bao dan toc Tăng cường phối hợp công tác
nang cao doi song vat chat va tinh than cho dong bao dan toc Tổng LĐLĐVN: Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Đó là mục tiêu hướng tới của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Ủy ban Dân tộc tại ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2107-2021 diễn ra chiều 16/6 tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021 giữa hai đơn vị.

nang cao doi song vat chat va tinh than cho dong bao dan toc
Lãnh đạo hai đơn vị ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021

Theo đó, giai đoạn 2017-2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Uỷ ban Dân tộc sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, giúp đồng bào các dân tộc nhận thức sâu sắc hơn về quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và thực hiện tốt chính sách dân tộc.

Hai cơ quan cũng phối hợp tuyên truyền, vận động và tổ chức đồng bào các dân tộc tích cực, chủ động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi; phối hợp tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

Triển khai hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đặc biệt, giai đoạn 2017-2021, hai bên sẽ phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo cho những vùng đặc biệt khó khăn, tăng cường đầu tư về hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và chính sách cán bộ dân tộc, miền núi; phối hợp thực hiện chính sách và công tác tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, qua 5 năm triển khai Chương trình phối hợp số 18 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Uỷ ban Dân tộc, các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước cơ bản tổ chức thực hiện tốt góp phần xoá đói giảm nghèo nhanh, bộ mặt nông thôn miền núi đổi thay rõ rệt. Đời sống vật chất và tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số ổn định và từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc miền núi giảm từ 2-4%, riêng các huyện nghèo giảm trên 4%.

Nguồn :