M
TIN MỚI NHẬN

Tag: đại đoàn kết dân tộc -

Lòng yêu nước cần được thể hiện một cách tỉnh táo và sáng suốt

Người dân thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho công việc Quốc gia là điều đáng quý, đáng trân trọng, là điều nên thường trực ở mỗi công dân. Nhưng, nếu thiếu bình tĩnh, sáng suốt, chính những sự quan tâm ấy lại trở thành sự cản trở đối với sự phát triển của đất nước.

Tăng cường đầu tư hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, trình độ học vấn, văn hóa cho đồng bào dân tộc, qua đó góp phần củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và thực hiện tốt chính sách dân tộc.

Ủy ban MTTQ TP Hà Nội gặp mặt chức sắc tôn giáo, nhà tu hành

Ngày 16/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội gặp mặt các đại biểu người dân tộc thiểu số tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, nhà tu hành và các phóng viên, báo đài.

    Trước         Sau