M
08:04 | 09/06/2018

Số lượng lao động nước ngoài có xu hướng tăng

Dịch chuyển lao động giữa các quốc gia, các vùng lãnh thổ là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển và hội nhập. Trong những năm gần đây, số lượng người lao động nước ngoài (LĐNN) có trình độ và kinh nghiệm vào làm việc tại nước ta có xu hướng gia tăng đã đáp ứng sự thiếu hụt nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhất là những lĩnh vực mới, đòi hỏi công nghệ cao.

so luong lao dong nuoc ngoai co xu huong tang Sử dụng lao động nước ngoài “chui”: Sẽ bị phạt tối đa 75 triệu đồng
so luong lao dong nuoc ngoai co xu huong tang Cấp giấy phép lao động qua mạng cho lao động nước ngoài
so luong lao dong nuoc ngoai co xu huong tang Hàn Quốc miễn, giảm phạt với lao động cư trú bất hợp pháp

Tính đến đầu năm 2018, cả nước có trên 80.000 người LĐNN đến từ trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ; làm việc ở vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật. Trong đó chiếm trên 95% tổng số LĐNN thuộc diện cấp giấy phép lao động đã được cấp giấy phép lao động.

so luong lao dong nuoc ngoai co xu huong tang
Ảnh minh họa

Theo ông Lê Quang Trung (Phó Cục trưởng Cục Việc làm), hệ thống pháp luật về LĐNN thường xuyên được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện được nghiên cứu, trao đổi, đối thoại và được cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, đặc biệt là các nhà đầu tư đánh giá cao.

Chẳng hạn như trình tự, thủ tục, hồ sơ trong việc chấp thuận nhu cầu sử dụng LĐNN; cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã giảm bớt thủ tục hành chính, phù hợp với thông lệ quốc tế. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp giấy phép lao động theo tinh thần Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho LĐNN qua mạng điện tử. Tính đến tháng 3/2018 đã có 41 tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai phần mềm cập nhật giấy phép lao động cho LĐNN qua mạng điện tử. Hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng người LĐNN thực hiện đúng quy định của pháp luật về LĐNN làm việc tại Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được , quá trình triển khai quản lý LĐNN làm việc tại nước ta vẫn còn một số hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đối với việc quản lý LĐNN làm việc tại Việt Nam ở địa phương mặc dù đã được quan tâm nhưng chưa thực sự thường xuyên, liên tục dẫn đến cách hiểu và thực hiện chưa được thống nhất. Công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, tổ chức trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về LĐNN còn hạn chế. Việc xử lý các vi phạm chưa triệt để…

Để khắc phục tình trạng trên, theo Phó Cục trưởng Cục Việc làm, thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến LĐNN làm việc tại Việt Nam với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực và có sự phối hợp của các cơ quan nhà nước, cơ quan báo chí.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh rà soát, đánh giá và hoàn thiện quy chế phối hợp theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc chia sẻ thông tin, hỗ trợ người sử dụng lao động, cấp giấy phép lao động, quản lý lao động. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật Việt Nam liên quan đến người LĐNN. Các địa phương tuyệt đối không vì thu hút đầu tư mà nới lỏng quản lý LĐNN.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam có trình độ, kinh nghiệm để từng bướ thay thế các vị trí công việc của LĐNN.

Được biết, Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 23/6/1994 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1995; đã qua 4 lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 2006, 2007 và 2012. Trong đó lần sửa đổi năm 2012 là lần sửa đổi cơ bản, toàn diện quy định các nội dung về điều kiện của công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài; người LĐNN vào làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại giấy phép lao động; các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực… Đồng thời, để hướng dẫn thực hiện các nội dung trong quy định của Bộ luật Lao động từ năm 2008 – 2018, Chính phủ đã ban hành 4 Nghị định và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành các Thông tư hướng dẫn về LĐNN làm việc tại Việt Nam.

P.T

Nguồn :