M
22:37 | 20/09/2019

Sẽ có những giải pháp đột phá để Mặt trận thực sự là cầu nối giữa Đảng với dân

(LĐTĐ) Ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, chiều 20/9, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội.

se co nhung giai phap dot pha de mat tran thuc su la cau noi giua dang voi dan Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành công tốt đẹp
se co nhung giai phap dot pha de mat tran thuc su la cau noi giua dang voi dan Ông Trần Thanh Mẫn tái cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
se co nhung giai phap dot pha de mat tran thuc su la cau noi giua dang voi dan Các cấp Mặt trận Hà Nội: Tham gia tích cực, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

se co nhung giai phap dot pha de mat tran thuc su la cau noi giua dang voi dan
Các Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Hầu A Lềnh và Phùng Khánh Tài chủ trì buổi họp báo

Ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thể hiện sự quyết tâm của toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và ngoài nước đoàn kết, chung sức, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và thẳng thắn, sau 3 ngày làm việc Đại hội đã thực hiện hoàn tất chương trình nghị sự. Đại hội đã thống nhất nội dung cơ bản 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thông qua kết quả hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 là 385 vị, Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị (còn khuyết 11 vị sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ).

Trả lời báo chí về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có những giải pháp đột phá để Mặt trận thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là địa chỉ tin cậy để người dân phản ánh, tố giác tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm.

Ông Hầu A Lềnh cũng cho biết, trong nhiệm kỳ tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ quyết tâm, quyết liệt đổi mới việc ứng dụng công nghệ thông tin để nắm tình hình nhân dân thông qua trang thông tin điện tử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; qua hệ thống truyền hình trực tuyến từ trung ương đến 63 tỉnh, thành phố, từ đó nắm tình hình nhân dân một cách nhanh nhạy kịp thời nhất.

B.D

Nguồn :