M
21:06 | 20/09/2019

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần “Đoàn kết -  Dân chủ -  Đổi mới - Phát triển”, chiều nay (20/9), Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã bế mạc.

dai hoi dai bieu toan quoc mat tran to quoc viet nam thanh cong tot dep Ông Trần Thanh Mẫn tái cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
dai hoi dai bieu toan quoc mat tran to quoc viet nam thanh cong tot dep Các cấp Mặt trận Hà Nội: Tham gia tích cực, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội
dai hoi dai bieu toan quoc mat tran to quoc viet nam thanh cong tot dep Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc với mục tiêu “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”

Tham dự phiên bế mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện một số cơ quan ngoại giao.

dai hoi dai bieu toan quoc mat tran to quoc viet nam thanh cong tot dep
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tại phiên bế mạc, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có bài phát biểu về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nêu bật những kết quả toàn diện mà đất nước ta đạt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua cũng như những những nhiệm vụ, định hướng lớn trong công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian tới.

Đề cập đến công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Chính phủ rất coi trọng công tác phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

dai hoi dai bieu toan quoc mat tran to quoc viet nam thanh cong tot dep
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu với Đại hội

Thời gian qua, hiệu quả phối hợp công tác giữa hai bên không ngừng được nâng cao; hằng năm Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều nghiêm túc tổ chức đánh giá kết quả công tác phối hợp và xác định nhiệm vụ trọng tâm phối hợp; hằng tháng Chính phủ luôn trân trọng mời lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự và phát biểu tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ.

Hai bên cũng luôn phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước và nhân dân giao; Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có kế hoạch phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc hoạt động và đạt được kết quả cao nhất, nhất là tổ chức các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trên cả nước…

Nhấn mạnh, đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển mới, bên cạnh thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen… Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, để hoàn thành được nhiệm vụ, thời gian tới, cần tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đồng hành cùng Chính phủ trong việc tăng cường nắm tình hình để tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền nắm bắt thông tin, định hướng dư luận; phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và tự nguyện chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, qua đó xây dựng được sự đồng thuận xã hội, vì sự phát triển chung của đất nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 374 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (11 vị khuyết sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ).

dai hoi dai bieu toan quoc mat tran to quoc viet nam thanh cong tot dep
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Thay mặt các cụ, các vị, các đồng chí được Đại hội tín nhiệm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chân thành cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm, giới thiệu, hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019-2024.

Khẳng định đây là vinh dự to lớn, song cũng là trọng trách mà Đại hội tin tưởng giao phó, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Chúng tôi sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả và kinh nghiệm qua các nhiệm kỳ trước. Nghiên cứu, triển khai hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn chân thành lắng nghe, giữ mối liên hệ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, kinh nghiệm của mỗi người, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao; không ngừng học hỏi, rèn luyện và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ lời cảm ơn trân trọng tới các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các vị là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận; các vị lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện các tổ chức quốc tế và đoàn ngoại giao tại Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; các tổ chức thành viên của Mặt trận; lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã tham dự Đại hội.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sự ghi nhận tới đồng bào, cán bộ, chiến sỹ cả nước đã hướng về Đại hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội.

dai hoi dai bieu toan quoc mat tran to quoc viet nam thanh cong tot dep
Ra mắt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX

Mục tiêu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 - 2024) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

B.D

Nguồn :